สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดป่าให้ชาวบ้านเก็บเห็ด (มีคลิป)

สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดพื้นที่ป่าให้ชาวบ้านเก็บเห็ดขายสร้างรายได้ สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนโดยการเปิดให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บเห็ดป่าในพื้นที่สวนสัตว์ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงฤดูฝน


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 ก.ค.2565 นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาล โดยทำการเปิดเฉพาะพื้นที่ป่าภายในเขตสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่มีอาชีพในการเก็บเห็ด สามารถเดินทางเข้ามาเก็บเห็ดได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (คนอยู่กับป่า) ภายใต้การกำกับดูแลมาตรการของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เนื่องจากสวนสัตว์ขอนแก่นมีทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบที่มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมกับฤดูกาลนี้มีผลผลิตตามธรรมชาติที่พร้อมให้เก็บเกี่ยวตามฤดูกาลนั้นก็คือ “เห็ด” โดยประเภทของเห็ดที่สามารถขออนุญาตทำการเก็บเห็ดได้ในช่วงฤดูกาลนี้ได้แก่ เห็ดระโงก , เห็ดตะไค , เห็ดขม , เห็ดโคน และ เห็ดชนิดอื่นๆ ที่สามารถนำไปจำหน่ายและรับประทานได้

ซึ่งทางสวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้อนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสวนสัตว์ขอนแก่นนั้น สามารถเข้ามาเก็บเห็ดตามฤดูกาลได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่โดยทำการยืนยันตัวตนก่อนเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมมาตรการตรวจคัดกรองโควิด19 และ การคัดกรองประชาชนที่เข้า – ออก ในการเข้ามาเก็บเห็ดอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และ ไม่ให้มีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จากการเก็บสถิติที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเก็บเห็ดปี 2564 ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ที่เดินทางเข้ามาเก็บเห็ด รวมน้ำหนักสุทธิประมาณ 7,638 กิโลกรัม และ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,255,710 บาท

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง