ขอนแก่นยกทีมเยือนเวียงจันทน์ ยกระดับการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง สู่การพัฒนาเมืองร่วมกันด้านการค้า-การลงทุน-การคมนาคมขนส่ง-การแพทย์และการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ก.ค.2565 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการนำคณะหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งนักธุรกิจในระดับพื้นที่ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกัน ตามแผนงานที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่าง จ.ขอนแก่น กับ นครหลวงเวียงจันทน์ ในการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ภาคธุรกิจเอกชนนั้นได้ประสานการดำเนินงานไปโดยมีความคืบหน้าอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน ที่พบว่านักธุรกิจขอนแก่น ได้ไปขยายโรงงานขนาดใหญ่ที่ สปป.ลาว คือ ซีเคแอล ผู้ผลิตรองเท้ายี่ห้อดังระดับโลก ที่ขณะนี้มีการขยายโรงงานไปแล้ว 2 แห่ง มีแรงงานลาวกว่า 3,000 คน ภายใต้การประสานความร่วมมือและข้อตกลงระหว่าง กลุ่ม บ.พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว, หอการค้าขอนแก่น และ บ.ซีเค ชูส์ ประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานร่วมกันมามากกว่า 10 ปี

“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อใจ ไว้ใจและปฎิบัติงานร่วมกันอย่างถูกต้อง ถูกกฎหาย เคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งนักธุรกิจขอนแก่นนั้นมีศักยภาพและมีพลังในการที่จะลงทุนในต่างประทเศ ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะกับสิทธิด้านภาษี และการนำเข้าและส่งออก ที่เป็นตัวแปรและปัจจัยที่น่าสนใจที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้าไปใน สปป.ลาวอย่างมาก รวมไปถึงภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่เกิดขึ้นที่นักลงทุนนั้นกล้าที่จะตัดสินใจลงทุนที่ สปป.ลาว ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นและวันนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลง การประกาศว่า สปป.ลาว จากเดิมเป็น Land Lock ให้กลายเป็น Land Link นั้นวันนี้มีความชัดเจนอย่างมาก โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งระบบรางที่เชื่อมต่อไปถึงประเทศจีน ซึ่งสามารถที่จะนำนักท่องเที่ยวและสินค้าเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ขณะที่ขอนแก่นมีโครงการท่าเรือบกที่ขอนแก่นเช่นกัน ดังนั้นแนวทางที่ลาว ดำเนินการภายใต้ บ.เวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ค ที่นักธุรกิจขอนแก่นได้เดินทางไปเยี่ยมชมจะเป็นแผนงานที่ชัดเจนที่นักธุรกิจขอนแก่นจะได้รับโอกาสในการดำเนินงานแบบคู่ค้าที่มากขึ้น

“แม้ขณะนี้การดำเนินงานร่วมระหว่างประเทศในการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างขอนแก่นกับนครหลวงเวียงจันทน์ จะอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย แต่การไปมาหาสู่และการประสานการทำงานร่วมกันในทุกฝ่ายนั้นมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะกับด้านการแพทย์ การศึกษา การค้า การลงทุน ที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนและดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจนในทุกด้าน และในการเดินทางไปครั้งนี้ ขอนแก่นมีการนำเสนอการเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ หรือ Mice City รวมทั้งของเด่นของดีของคนขอนแก่น ในด้านต่างๆให้กับ ชาว สปป.ลาวได้มาเยี่ยมเยือนและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างสบายใจ ปลอดภัยและได้รับความสะดวกสบายตามที่ทุกหน่วยงานได้กำหนดแผนงานเอาไว้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง