งดเหล้า เข้าพรรษา @ขอนแก่น

งดเหล้า เข้าพรรษา @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

ตลอดสามเดือน ของการเข้าพรรษา หลายคนใช้ห้วงเวลา นี้ ปรับสมดุลแห่งชีวิต เช่น ไม่กินเนื้อสัตว์ ถือศีล กินผักอย่างเดียว บางคน ขอหยุดบุหรี่

ความเชื่อ ศรัทธาทางศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เกรงกลัวต่อ บาป ลด ละ กองกิเลส และทำความสะอาดจิตใจ

เรื่อง การงดเหล้า เข้าพรรษา ต้องขอยกเครดิค ให้ หน่วยงาน ที่ ชื่อ สสส.- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ที่ใช้แคมเปญ น่ารักๆ สะกิดต่อม แบบตรงไปตรงมา จนมีหลายคน อมยิ้ม และเลิกเหล้าได้ ก้อมี…..

สสส.เป็นหน่วยงาน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี พรบ.รองรับ ก่อตั้งเมื่อปี 2544 ผลงานชิ้นเอกอุ เกิดขึ้นในปี 2547 ด้วยมันสมองของเอเยนซีโมษณา คนไทยบริษัทเล็กๆ ที่มีมันสมองเพชร คิดผลงานสร้างสรรค์ ง่ายๆ บ้านๆ เข้าใจง่าย เพราะพวกเขารู้ว่ากำลังสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ ที่ต้องมีบทสันทนาการเป็นตัวนำ จึงจะใช้เนื้อสารสื่อไปถึงใจได้

อย่าง แคมเปญ ว่า “ให้เหล้า เท่ากับแช่ง”  ส่งผลกระเทือน ไปถึง กระเช้าส่งความสุขปีใหม่ ไม่มี สุรา ในวันนี้ไงล่ะ….

ธุรกิจสุรา  ในขอนแก่น-บ้านเฮา ยกตัวอย่าง โรงงานแห่งหนึ่ง   มีกำลังการผลิตราว 76 ล้านขวด เป็นเหล้าโรง 40 ดีกรี  และเติบโต ทุกปี ตั้งแต่ 3-5 % หมายถึง มีการดื่มกินมากขึ้น ทั้งที่เป็นรายเก่าที่เพิ่มปริมาณ และนักดื่มหน้าใหม่ ที่เกิดขึ้น ตามช่วงวัยของประชากร

ศรัทธา บุญ บาป ชาติภพ ย่อมเป็นปัจจัยในการทำให้เราตัดสินใจ บางเรื่อง ยับยั้งบางเรื่องได้ อย่างเหลือเชื่อ

งดเหล้า เข้าพรรษา จึงยังเป็น กลยุทธที่ได้ผล ในการใช้ชีวิตของมนุษย์ วัดผลได้ จากการที่ โรงเหล้าออกมายอมรับว่า ช่วงเข้าพรรษา ยอดขายตก ….

ทุกชีวิต ทุกเรื่องราว หาก เดินสายกลาง ไม่มากไป ไม่น้อยไป ย่อมสมดุล ที่ดึงกลับสู่ธรรมชาติ ด้วยหลักธรรม ธรรมะ คือ ธรรมชาติ……

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง