อีสานโพลมข.เผย ผลสำรวจล่าสุด คนอีสานยังอยากให้ “คุณหญิงหน่อย” เป็นนายกฯ ขณะที่พรรคเพื่อไทยยังครองความนิยมอันดับ 1

ราคาพลังงานและเงินเฟ้อส่งผลลบต่อภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไตรมาส 2/2565 คาดไตรมาส 3/2565 เศรษฐกิจครัวเรือนจะยังไม่ปรับตัวดีขึ้น

วันนี้ (11 ก.ค. 65) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 2/2565 และคาดการณ์ไตรมาส 3/2565 ผลสำรวจพบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 2/2565 ( เม.ย. – มิ.ย. 65) เท่ากับ 30.0 เต็ม100 อยู่ในระดับแย่ จากราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิดช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและบริการเริ่มฟื้นตัว ส่งผลคะแนนผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก 24.2 เป็น 26.0 และคาดว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2565 (ก.ค. – ก.ย. 65) จะเท่ากับ 30.0 หรือจะยังอยู่ในระดับแย่เช่นเดียวกับไตรมาส 2/2565

นอกจากนี้หากมีเลือกตั้งใหม่กลุ่มตัวอย่างคนอีสานต้องการคุณหญิงสุดารัตน์มาเป็นนายกฯ เพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ มากที่สุด ตามมาด้วย คุณพิธา คุณแพทองธาร พลเอกประยุทธ์ และคุณอนุทิน ขณะที่พรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอีสานยังเป็นพรรคเพื่อไทย ตามมาด้วยพรรคก้าวไกล พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย และพรรคไทยสร้างไทย

รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆ และคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 2/2565 และคาดการณ์ไตรมาส 3/2565 พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,109 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ รายได้และทรัพย์สินครัวเรือน โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ และการซื้อของมูลค่าสูง และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งค่าดัชนีมีค่าระหว่าง 0 – 100 หากดัชนีอยู่ระหว่าง 0 – 19.9 คือ แย่มาก ระหว่าง 20 – 39.9 คือ แย่ ระหว่าง40 – 59.9 คือ ปานกลาง/พอใช้ ระหว่าง 60 – 79.9 คือ ดี และ ระหว่าง 80 – 100 คือ ดีมาก

รายละเอียด เป็นดังนี้

  • 1) ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 5 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่ และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 36.0
  • 2) ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 27.5 หมายความว่า โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน อยู่ในระดับแย่ และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 1
  • 3) ดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 3 หมายความว่า การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่ และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 34.7
  • 4) ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 8 หมายความว่า ความมั่นใจของครัวเรือนอีสานในการซื้อของมูลค่าสูง อยู่ในระดับแย่ แต่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 27.8
  • 5) ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 0 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวม อยู่ในระดับแย่ และแย่กว่ากว่าไตรมาส 1/2565 ซึ่งมีค่าดัชนี 31.9 จากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงและสินค้าต่างๆ ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายจ่ายของครัวเรือนของครัวเรือนเพิ่มขึ้น
  • 6) ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานคาดการณ์ไตรมาส 3/2565 เท่ากับ 0 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวม จะอยู่ในระดับแย่ และทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 ซึ่งมีค่าดัชนี 30.0 จากความกังวลที่ราคาน้ำมันยังคงระดับสูง สินค้าต่างๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 2/2565 พบว่า ได้คะแนน 26.0 เต็ม 100 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2565 ซึ่งดัชนีเท่ากับ 24.2 สอดคล้องกับผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วงไตรมาส 2/2565 ได้คะแนน 24.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2565  ซึ่งดัชนีเท่ากับ 22.1 จากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิดในช่วงไตรมาส 2/2565 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและบริการ

ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เมื่อสอบถามต่อว่า  “ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ” พบว่า อันดับหนึ่ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 25.8 รองลงมาคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 20.1 ตามมาด้วย คุณแพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 19.8 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7)  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 14.4  คุณอนุทิน ชาญวีรกุล ร้อยละ 11.1 คนอื่นๆ จากพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 3.4 (ลดลงจากร้อยละ 9.5)  พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ร้อยละ 3.0 และอื่นๆ ร้อยละ 0.7

 

ถ้าเลือกตั้ง ส.. วันนี้ ท่านมีแนวโน้มจะลงคะแนนให้พรรคใด

เมื่อสอบถามว่า  “ถ้าเลือกตั้ง ส.ส. วันนี้ ท่านมีแนวโน้มจะลงคะแนนให้พรรคใด” พบว่า อันดับหนึ่ง พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 36.1 รองลงมาพรรคก้าวไกล ร้อยละ19.5 ตามมาด้วยพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 14.0  พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 12.5 พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 12.1  พรคคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 3.0 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 2.0 และอื่นๆ ร้อยละ 0.8

 

#

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง