เอเปค เขาคุยอะไรกัน @ขอนแก่น

เอเปค เขาคุยอะไรกัน @ขอนแก่น
ads2500x300

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

ยังจำกันได้นะว่า  ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น มีการจัดประชุม ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลัง เอเปค  หรือ  APEC  SFOM 2022  (Senior Finance Officials’  Meeting )  มีตัวแทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ มาประชุมกันที่ขอนแก่น-บ้านเฮา เมื่อ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา-ทั้ง แบบออนไซด์ และออนไลน์

เขาคุย เขาประชุม เขาแลกเปลี่ยน เรื่องอะไรกัน และนำไปสู่ เรื่องอะไร ที่เกี่ยวกับ พวกเราบ้าง มาเล่าสู่กันฟัง กันหน่อยนะ…..

หัวข้อหลัก ที่ถูกยกร่าง และหยิบยกขึ้นมาหารือกัน คือ เรื่อง เศรษฐกิจการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงิน  การใช้เทคโนโลยี มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ FIN Tech  การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การชำระเงินข้ามพรมแดน

ความทันสมัย ความสะดวก สบาย ย่อมอาจมาพร้อมกับภัยทางไซเบอร์ มีการแลกเปลี่ยนกัน เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงทางไซเบอร์

แพลตฟอร์มทางออนไลน์ ที่ประชาชนควรเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย แนวโน้มของความยั่งยืน มีการเน้น เรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันหมายถึง การอยู่คู่โลกใบนี้ไปอีกนานๆ ในภาคพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรื่อง เหล่านี้ ดูว่าเป็นเรื่องไกลตัวมาก… แต่อย่าลืมว่า โลกใบเล็กลง นโยบายย่อมนำมาสู่แนวปฏิบัติ การกำหนด กรอบ กติกา และอื่นๆ ตามมา

เมื่อรู้ในวันนี้..ว่า กติกาของชาวโลก ที่กำลังจะเดินไป  มีนโยบาย เน้นเรื่องใด ให้ความสำคัญเรื่องใด ย่อมถูกนำมาวางแผนงานได้อย่างทันท่วงที  นักธุรกิจ ต้องวางแผน รับมือ รุก-รับอย่างไร จึงจะ รอด หรือ รุ่ง

ส่วนประชาชนอย่างเรา ล่ะ….เกี่ยวข้อง อย่างไร…อ่อ รู้ไว้ เพื่อเตรียมตัว ปรับตัวเอง ให้ทันยุคสมัย   ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง หรือกลายเป็นเต่าล้านปี ที่เขาชอบนินทากัน

เงี่ยหูฟัง ตั้งใจฟัง ย่อมเกิดประโยชน์ ทั้งนั้นแหละ….จริงไหม…….

ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ผู้บริหารที่ถูกมอบหมายดูแล การจัดงานประชุม ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลัง เอเปค หรือ APEC SFOM 2022 ที่ ขอนแก่น
ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง