ถึงเวลาจัดระเบียบ สายสื่อสารเมืองขอนแก่นแล้วหรือยัง?

KKL_NEWS_2022

เราจะเริ่มเห็นปัญหา ไฟไหม้สายสื่อสาร บ่อยขึ้นใน จ.ขอนแก่น
ซึ่งน่าจะถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ในขอนแก่นจะตื่นตัวลงมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อป้องกันปัญหานี้ ทุกครั้งที่ไฟไหม้ ไฟฟ้าจะดับเป็นวงกว้าง ซึ่งสร้างปัญหาให้ผู้ใช้ไฟอย่างมาก #ถึงเวลาจัดการกับสายสื่อสาร
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง