แชมป์หนี้ครัวเรือน @ขอนแก่น

แชมป์หนี้ครัวเรือน @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

ไม่ปลื้มดอกนะ แชมป์แบบนี้….แชมป์แห่งความเป็น “หนี้

หากเป็น หนี้ส่วนตัว เราเรียกว่า “หนี้”  แต่หากนับรวมหนี้ในทุกกระเป๋า ของทุกคนทั้งประเทศ เราเรียกว่า “หนี้สาธารณะ

หากนับเป็นแต่ละบ้าน เราเรียกว่า “หนี้ครัวเรือน

ผลจากการทำงาน สำรวจสถิติ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลบางส่วนจากธนาคารแห่งประเทศไทย  น่าสนใจ เมื่อระบุ ชื่อจังหวัด ว่าใครเป็นแชมป์ ในลำดับ  8 จังหวัด

8 จังหวัด เป็นใครบ้าง ตามไปดูกันหน่อยไหม…

อันดับ 1 : ปทุมธานี :  มูลค่าหนี้  370,531.บาท / ต่อครัวเรือน
ใช้ไปกับ เช่าซื้อบ้าน และที่ดิน ราว 58%

อันดับ 2 : สุรินทร์ : มูลค่าหนี้ 347,321.บาท / ต่อครัวเรือน
ใช้จ่าย เป็นหนี้ครัวเรือน  ราว 55 %

อันดับ 3 : มหาสารคาร : มูลค่าหนี้ 343,780. บาท/ ต่อครัวเรือน
ใช้ไปกับ เช่าซื้อบ้าน และที่ดิน ราว 36 %

อันดับ 4 : สระบุรี : มูลค่าหนี้ 335,292.บาท / ต่อครัวเรือน
ใช้จ่าย เป็นหนี้ครัวเรือน  ราว 58 %

อันดับ 5 : นนทบุรี : มูลค่าหนี้ 330,810.บาท / ต่อครัวเรือน
ใช้ไปกับ เช่าซื้อบ้าน และที่ดิน ราว 66 %

อันดับ 6 : กระบี่ : มูลค่าหนี้ 318,191.บาท/ ต่อครัวเรือน
ใช้จ่าย ในครัวเรือน  ราว 43 %

อันดับ 7 : พิจิตร : มูลค่าหนี้ 316,859.บาท / ต่อครัวเรือน
ใช้ทำการเกษตร   38 %

อันดับ 8 : เพชรบูรณ์ : มูลค่าหนี้  309,180.บาท / ต่อครัวเรือน
ใช้ทำการเกษตร   48 %

พบว่า หนี้ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือใช้ซื้อที่ดิน, ใช้จ่าย ในครัวเรือน   และใช้ทำการเกษตร    มองลึก  พบว่า นโยบายของรัฐ มีส่วนในการประคับประคอง มากน้อยเพียงใด หรือ ช่วยเสริมเติมหนี้มากขึ้นไปอีก…..

ณ สิ้นปี 2564 มีหนี้ครัวเรือน มูลค่ารวมกว่า 14.6 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90.1% ของ GDP   แปลความง่าย สั้นว่า  เงินหามาได้ 100 บาท ต้องใช้หนี้ 90 บาท เหลือไว้กิน-ใช้ เพียง 10 บาท หากจะใช้มากกว่า 10 บาท ก็ต้องชะลอการใช้หนี้ หรือ อาจก่อหนี้เพิ่ม  พันตัว เป็น” ดินพอกหางหมู”  เยี่ยงนั้น ชีวิตรันทดยิ่ง…….

พลิกอ่านหลายรอบ ไม่พบว่า ที่ชื่อ ของ ขอนแก่น-บ้านเฮา ขึ้นเป็นแชมป์ แต่อย่างใด…โล่ง….แชมป์แบบนี้ ไม่พึงปรารถนา…..

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง