เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท)/รอง ผบ.มทบ.๒๓ ให้การต้อนรับ พล.ต.มานพ น่วมบัว รอง ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน. ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ (กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.) ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ให้กับผู้นำชุมชน , ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

พล.ต.มานพ น่วมบัว รอง ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน.
พล.ต.มานพ น่วมบัว รอง ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน.

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลสถานการณ์ ภัยคุกคามด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ โดยมี นายวรวุฒิ อุบลเวช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญพิเศษ กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรฯ

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง