เรารักขอนแก่น @ขอนแก่น

เรารักขอนแก่น @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

เมื่อฟ้าฝน ตัวร้ายพัดผ่าน  โควิด-19 กำลังจะกลายเป็น โรคประจำถิ่น อันหมายถึง ใครๆก็เป็นได้ และรักษาให้หายได้ เช่นกัน

คนจึงขยับ เคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ  เริ่มฟื้นชีพจร หลายงานจึงโชว์ ประกาศการจัดงานกันอย่างคึกคักบ้างแล้ว

กิจกรรม  “เรารักขอนแก่น”  เกิดขึ้น  ตั้งแต่เมื่อปี 2554  จากตำนาน เมื่อครั้งดั้งเดิม ใช้ชื่อว่า “ สภากาแฟ” เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ มาพบเจอกัน นอกห้องประชุม บ้าง โดยเป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

วัตถุประสงค์ หลัก เพื่อ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน และเป็นการกระชับสัมพันธภาพ ระหว่างกัน  แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เป็นธรรมชาติของ ระบบข้าราชการไทย ที่ต้องมีการแต่งตั้ง โยกย้าย ตามวาระ  การพบกัน แนะนำตัวระหว่างกัน จึงมีส่วนช่วยทำงานร่วมกัน ลื่นไหล

กลุ่มเจ้าภาพ จะเป็นใครบ้างนั้น แต่ละหน่วยงาน คุยกันได้เอง  อาทิ หน่วยงานสังกัด กระทรวงการคลัง จับมือกับ หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี,  หน่วยงานสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด จับมือกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จับมือกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  เป็นต้น

ส่วนเรื่อง สถานที่ ของกินอร่อยๆ กลุ่มเจ้าภาพจะเป็นผู้จัดสรรและแจ้งให้สมาชิก ทราบ เป็นครั้งคราวไป

เป็นการทานอาหารเช้า ด้วยกัน มื้อง่ายๆ  ก่อนแยกย้ายกันไปทำงาน ตามภารกิจของแต่ละคน งานจบลงในเวลาก่อน 08.30 น.

ล่าสุด เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  นับเป็นครั้งแรก ของสถานการณ์ที่ คลายตัวลงแล้ว ของ โควิด-19 ทางจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ ทีมเจ้าภาพ ประเดิม เริ่มเปิดนับหนึ่ง อีกครั้ง- หลังจากต้องงด กิจกรรมนี้ไปเกือบสองปี บรรยากาศ จึงคึกคัก มากันเช้าตรู่ กระหายที่จะพบเจอกัน อีกครั้ง บางรายอาจเป็นครั้งแรก ดูจะตื่นเต้น จัง…

เชื่อว่า การสื่อสาร  จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจกัน ในหมวก ในโหมด ของแต่ละคน  เข้าใจกัน รักกัน และเดินบนเส้นทางที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง กับโลกใบเดิมที่ ไม่เหมือนเดิม อีกต่อไป……………

#เรารักขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง