14 มิถุนา วันบริจาคโลหิตโลก@ขอนแก่น

14 มิถุนา วันบริจาคโลหิตโลก@ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

วันสำคัญ ของใครหลายคน คือ “วันเกิด“ พอเรารู้ว่าเป็นวันเกิดใคร เรามักจะมีคำอวยพร ออกมาทันทีใช่ไหม… นั่นหมายความว่า เป็นวันดีๆ ของผู้เป็นเจ้าของวันเกิด

สำหรับ บุคคลสำคัญ ระดับโลก ระดับตำนาน ซึ่งได้ทำความดี นักประดิษฐ์ คิดค้น ให้ชาวโลกได้ใช้ประโยชน์ ต่อยอดจากผลงานของท่านนั้นๆ  คนรุ่นหลังจึงมักกำหนดวัน วันนั้น เป็นวันที่มีกิจกรรม เพื่อรำลึก เชิดชู ฟื้นฟู ความทรงจำ ในคุณความดีของท่าน

วันที่ 14 มิถุนายน  ถูกกำหนดให้เป็น  “วันผู้บริจาคโลหิตโลก“  เพราะเป็นวันเกิดของ ดร.คาร์ล  แลนด์สตเนอร์  คุณหมอคนเก่ง ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่เลือด เป็นคนแรกของโลก เมื่อปี คศ. 1900 หรือ เมื่อ 122 ปี ก่อน

คุณหมอคาร์ล จบแพทย์ศาสตร์ ด้วยวัยเพียง 23  ทำงานแบบคนรุ่นใหม่  ขยันตั้งคำถาม ช่างสังเกต เมื่อพบว่า คนไข้เสียชีวิต จากอาการเลือด ตกตะกอน เมื่อรับเลือดจากผู้อื่น จนกระทั่ง ในอีก  7 ปี ต่อมา จึงค้นพบว่า มนุษย์ มีหมู่เลือด ที่จำแนกเป็นกลุ่มเลือด และสามารถเข้าอยู่ทำงานร่วมกันได้ ไม่มีอาการต่อต้าน หรืออาการข้างเคียงของคนไข้

คุณหมอ เป็นผู้ค้นพบ หมู่เลือด เอ บี โอ  สภากาชาดโลก จึงกำหนด วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี-ซึ่งเป็นวันเกิดของ คุณหมอคาร์ล  เป็นวัน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก“   และมีกิจกรรม การบริจาคโลหิต เพื่อรำลึกถึง ความดี ที่มีต่อหมู่มวลมนุษยชาติ  ชาวโลก

 

14 มิถุนายน  “วันผู้บริจาคโลหิตโลก“   องค์การอนามัยโลก  ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาด  สภาเสี้ยววงเดือนแดงระว่างประเทศ  สมาพันธผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ และ สมาคมบริจาคโลหิตระหว่างประเทศ และ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยหลัก คือ สภากาชาดไทย  เป็นแกนหลักในการรณรงค์ เชิญชวนการบริจาคโลหิต ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยเฉพาะ ในยุคโควิด-19 ที่โลหิตขาดแคลน ทุกหมู่เลือด  ยิ่งต้องทำงานกันอย่างหนักหน่วง

ที่ขอนแก่น บ้านเฮา มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ตรงกับวัน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก“  คือ 14 มิถุนายน  2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลาง  จังหวัดขอนแก่น คึกคัก นับร้อยคน ที่ชวนกันมาเป็นองค์กร โดยมี 2 หน่วยงานหลัก เข้ามาทำหน้าที่ เป็นหน่วยรับโลหิต คือ คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการ ของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น มาช่วยเป็นบุคคลากร ช่วยอำนวยความสะดวก อย่างเข้มแข็ง

สถิติ ของการรับบริจาคโลหิต ในวันดังกล่าว- คือ  มีผู้บริจาค จำนวน 235 คน-ในจำนวนนี้ มีผู้บริจาครายใหม่ จำนวน 78 คน ห่รือราวร้อยละ  33  ได้รับโลหิต 96,900 ซีซี และยังมีผู้แจ้งความประสงค์ บริจาค อวัยวะ+ดวงตา 13 คน

คุณสมเดช คันธชุมภู ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่น- คนแรก วันนี้-วัย 67 บริจาคโลหิต มาแล้ว 347 ครั้ง บริจาค ตั้งแต่ปี 2517 หรือ เมื่อ 48 ปี ก่อน เป็นสถิติสูงสุดที่ยังไม่มีใคร ทำลายได้...หน้าตาแจ่มใส กุศลแรงจริงๆ
คุณสมเดช คันธชุมภู ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่น- คนแรก วันนี้-วัย 67 บริจาคโลหิต มาแล้ว 347 ครั้ง บริจาค ตั้งแต่ปี 2517 หรือ เมื่อ 48 ปี ก่อน เป็นสถิติสูงสุดที่ยังไม่มีใคร ทำลายได้…หน้าตาแจ่มใส กุศลแรงจริงๆ

# สามัคคี คือ พลัง ใชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง