“ดอกกุหลาบจากลอตเตอรี่” ผลงานเด่น ทม.ศิลา จากวัสดุรีไซเคิล สู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน

“ดอกกุหลาบจากลอตเตอรี่” ผลงานเด่น ทม.ศิลา จากวัสดุรีไซเคิล สู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน สวย-ใช้งานได้ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในราคาไม่แพง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พ.ค.2565 ที่ร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป เทศบาลเมืองศิลา ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส 2 บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเครือข่ายผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ ต.ศิลา ที่ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขต ต.ศิลา มาจัดจำหน่าย ตามความร่วมมือระหว่างเทสโก้โลตัสกับ เทศบาลฯ ในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี จากหมู่บ้านต่างๆในเขต ต.ศิลา ได้นำสินค้าประจำถิ่นที่ผ่านการคัดเลือดมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ ควบคู่กับการสอนทักษะอาชีพจากปราชญ์ชาวบ้านและอาจารย์ในชุมชน มาทำการเรียนการสอนและฝึกอาชีพให้กับชาวชุมชนด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลที่มีอยู่ในชุมชนมาก่อให้เกิดรายได้และลดปัญหาขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย ท่ามกลางความสนใจจากชาวชุมชนที่มาเข้ารับการฝึกอบรมและผลิตดอกกุหลาบจากลอตเตอรี่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันออกแบบ จนกลายมาเป็นสินค้าโอทอปที่สำคัญของ ต.ศิลา ที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้ประดับและดอกไม้แห้งอย่างมาก

นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา กล่าวว่า การผลิตดอกกุหลายจากลอตเตอรี่ เป็นแผนงานที่เทศบาลฯได้ทำงานร่วมกันกับชุมชน โดยเฉพาะกับเครือข่ายผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ ต.ศิลา ที่ได้ตกผลึกและต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้น ซึ่งเดิมการรวมกลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์และพวงหรีด จากลอตเตอรี่นั้นได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่ บ.หนองกุง และวันนี้เป็นการต่อยอดและยกระดับฝีมือของคนศิลา ในการผลิตกลุ่มดอกไม้แห้งและดอกไม้ประดับ โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านฝีมือ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ที่ศูนย์โอทอปของตำบล เพื่อให้กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน จนนำไปสู่การสร้างรายได้เสริมให้เกิดขึ้น ซึ่งศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป ของเทศบาลฯแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นตลาดติดแอร์ ที่นำผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชน จากทั้งหมด 19 รายในเบื้องต้น มาแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยสินค้าทุกชิ้นนั้นผ่านการประเมินคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และมีการกำหนดราคาจำหน่ายที่ไม่แพง โดยมีคณะกรรมการฯกำกับ ดูแลและจัดระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ และล่าสุดเทศบาลฯ ได้เปิดตัวกลุ่มสินค้าดอกไม้แห้ง คือดอกกุหลายที่ทำจากลอตเตอรี่ สำหรับการนำไปใช้ในงานมงคลต่างๆ ทั้งแบบช่อและแจกกัน โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุและคณะทำงาน มารวมตัวกันทำตามวันและเวลาที่เทศบาลฯกำหนด

“ศูนย์โอทอปตำบล แห่งนี้ มีสินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายจากทั้งหมด 19 ร้านค้า ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการที่เป็นบุคคล โดยสินค้าทั้งหมดผ่านการตรวจคุณภาพอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน ขณะเดียวกันยังหากจะเป็นเฉพาะร้านค้าธรรมดาคงไม่เป็นที่น่าสนใจ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ จากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ ต.ศิลา โดยเริ่มจากการผลิตดอกกุหลาบจากลอตเตอรี่ ที่ทำได้ง่ายผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หลักคือลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลและมีการบริจาคมาให้กับเทศบาลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ก้านดอกก็ได้รับบริจาคจากร้านบะหมี่ ในพื้นที่ ซึ่งเมื่อผลิตเสร็จตามกระบวนการที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดก็จะถูกวางจำหน่ายที่ศูนย์โอทอปของเทศบาลฯ ขณะที่การทำดอกกุหลาบจากลอตเตอรี่นั้น 1 ดอกใช้ลอตเตอรี่ ทั้งหมด 4 ใบ โดย 3 ใบนำมาตัดครึ่งเพื่อทำกลีบดอก และอีก 1 ใบ นั้นมาทำเป็นเกสรและตัวรองดอก ขณะที่ก้านดอกนั้นทำจากตะเกียบ ซึ่งร้านบะหมี่ในชุมชน เมื่อจำหน่ายแล้วก็จะแยกตะเกียบไว้ให้กับกลุ่ม เพื่อนำมาทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และนำมาตากแดด โดยเมื่ออุปกรณ์ครบ ก็จะเริ่มจากขั้นตอน การตัดลอตเตอรี่ 3 ใบมาตัดครึ่งและแปะติดเรียงกันให้เป็นกลีบดอก และอีก 1 ใบที่ไม่ตัด มาพันกับตะเกียบให้กลายเป็นเกสร เมื่อทำเกสรกับก้านดอกแล้วเสร็จก็จะพันกลีบดอกจากลอตเตอรี่ที่ตัดครึ่ง โดยใช้ด้ายพันทีละดอกให้ครบและแน่นทุกดอก เมื่อทำดอกและก้านแล้วเสร็จ ก็จะใส่กลีบเลี้ยง ใส่ใบและพันก้านดอกก็จะแล้วเสร็จ”

นายไพรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อการทำตัวดอกแล้วเสร็จก็จะเข้าสู่การแต่งสี ด้วยการใช้สีผสมอาหาร ผสมตามสัดส่วนและทำการพ่นในตัวดอกที่ทำจากลอตเตอรี่ ซึ่งขณะนี้ทำเฉพาะสีแดง,สีขาวและสีเหลือง ตามความนิยมของลูกค้า และเมื่อทำแต่ละดอกและก้านแล้วเสร็จก็จะถูกจัดเป็นแจกันดอกไม้แห้ง,กระเช้าดอกไม้แห้ง,ช่อดอกไม้แห้งเพื่อใช้ในงานมงคลต่าง โดยกลุ่มฯตั้งราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ชุดละ 300 บาท และมีลูกค้าบางส่วนที่ชื่นชอบ เมื่อเห็นดอกกุหลาบจากลอตเตอรี่ ก็มีการมาขอให้ทำเป็นชุดพวงหรีด ซึ่งครูผู้สอนก็ได้ออกแบบจัดทำเช่นกันในราคาเริ่มต้นพวงละ 1,200 บาท อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออุดหนุนสินค้าชุมชน ได้ที่ 043-246505-6 ทั้งหมดจะเป็นขวัญและกำลังใจ รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับคณะทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุ กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนคนศิลา ในภาพรวม

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง