ขอนแก่นคลายล็อก 7 อำเภอสีฟ้า เปิดสถานบันเทิง นั่งดื่มในร้านได้ถึงหกทุ่ม ตามมติ ศบค. เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 31/2565 ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติมาตรการผ่อนคลาย ในประเด็นสำคัญๆ ประกอบด้วย

  • ผ่อนคลายการรวมกลุ่มคนได้ไม่เกิน 1,000 คน
  • ผ่อนคลายให้มีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ไม่เกิน 24:00 น.
  • อนุญาตให้มีการพิจารณาเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้า 7 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอพล อำเภออุบลรัตน์อำเภอเวียงเก่า อำเภอเขาสวนกวาง
  • อำเภอเปือยน้อย และอำเภอภูเวียง ตามที่ ศปก.กำหนด แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด
  • ผ่อนคลายการจัดงานบุญ งานประเพณีได้ตามปกติ ทั้งนี้ทุกมาตรการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ที่มา : ส.ปชส.ขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง