อว.ผนึกพลังนักวิชาการทั่วอีสาน จัดกิจกรรม “Brainpower Thailand 2022” บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 พ.ค.2565 ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นประธานเปิดงาน “Brainpower Thailand2022” บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต ซึ่งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม หรือ บพค. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯและนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. กล่าวว่า มหกรรม Brainpower Thailand 2022 เป็นกิจกรรม ที่ บพค.ภายใต้การกำกับควบคุมของกระทรวง อว. ได้นำผลงานที่โดดเด่นในช่วงปี 2563-2565 มานำเสนอเพื่อเชื่อมไปสู่แนวทางการบริหารจัดการทุนจากแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในปี 2566-2570 ทั้งยังคงเป็นการจัดกิจกรมเพื่อสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ของเครือข่ายการพัฒนากำลังคนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย โดยในการนำเสนอผลงานนั้นจะเห็นได้ว่านักวิชาการและนักวิจัย ได้นำเสนอในอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ด้วยสื่อสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มาจากองค์ความรู้ต่างๆ ทรัพย์สินทางปัญญา และการวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมพื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้า และบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคมได้อย่างมาก

“กิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งรูปแบบกิจกรรมที่เน้นไปในการเชื่อโยงสู่การวิจัยชั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ด้วยการลงพื้นที่ที่ปราสาทเปือยน้อย การเยี่ยมชม โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น การเปิดนิทรรศการและเสวนาวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย การเสวนาเรื่องทิศทางและระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ ร่วมกับ บพค.,รูปแบบและแนวทางการให้ทุน เพื่อการพัฒนาคนและงานวิจัยชั้นแนวหน้า การแสดงผลงาน นิทรรศการของ มข. ในรูปแบบ 360 องศา ที่ประกอบด้วยหินดาวตก ท่องอวกาศ และ ฮูปแต้มอีสาน รวมไปถึงการลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนต์ มุ่งสู่เวทีโลก ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวทางการดำเนินงานของ กระทรวง อว.ร่วมกับนักวิชาการชั้นแนวหน้าในระดับพื้นที่”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง