ขอนแก่นเฝ้าระวังน้ำท่วม ตลอด 24 ชม. พร้อมเร่งแจกจ่ายกระสอบทรายครอบครัวละไม่เกิน 30 กระสอบ

4101A576-2E34-4D45-8218-456376C3F3A4

ขอนแก่นเฝ้าระวังน้ำท่วม ตลอด 24 ชม. พร้อมเร่งแจกจ่ายกระสอบทรายครอบครัวละไม่เกิน 30 กระสอบป้องกันน้ำท่วมขังจัดการจราจรทางน้ำ ตั้งเครื่องสูบน้ำรอบเมืองรับมือน้ำรอระบายตลอดทั้งช่วงหน้าฝนปีนี้

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 17 .. 2565 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ทุกปีเขตเทศบาลนครขอนแก่นเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากและขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการ คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจึงได้เตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนการทำงานทุกฝ่ายเพื่อรับมือและเฝ้าระวังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลมีพื้นที่เสี่ยงการรับน้ำแบ่งเป็น 12 โซน 28 พื้นที่ ซึ่งทั้ง 28 พื้นที่มีแผนการรองรับและแก้ไขเป็นระยะ ทุกกองสำนักของเทศบาลฯมีการบูรณาการร่วมกันแยกออกเป็นการป้องกัน การแก้ไข การฟื้นฟู การเยียวยา ทั้งยังคงมีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ

 “มาตรการการป้องกันลำดับแรกทั้ง 12 โซน 28 พื้นที่ มีการวางท่อระบายน้ำ และใช้แรงงานชุมชนเพื่อขุดลอกโดยขณะนี้ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินงานและได้ใช้แรงงานเกือบ 75% พร้อมกับมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เอกชนซึ่งจะเป็นรถลอกท่อขนาดใหญ่จำนวนมากมาดำเนินการลอกท่อในสายสำคัญของเมือง และได้มีการเตรียมการพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็เคยมีปัญหาอยู่เป็นระยะๆ พื้นที่ที่เป็นทางระบายน้ำเช่นชุมชนมิตรภาพซึ่งเป็นจุดรับน้ำสำคัญของเมืองขอนแก่นเพราะพื้นที่นี้จะรับน้ำมาจากเทศบาล.บ้านเป็ดจะไหลเข้ามาผ่านเมืองและจุดนี้เป็นจุดสำคัญ

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะออกไปประจำจุดพื้นที่ที่มีการสั่งการ และพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม ทันทีที่เกิดฝนตกหรือล่วงหน้าก่อนการเกิดฝนตก 1 ชม. ขณะที่สำนักช่างจะมีเจ้าหน้าที่ได้ประจำประตูระบายน้ำต้องบริหารจัดการระบายน้ำเพราะต้องพูดถึงน้ำนอกเมืองที่จะไหลเข้าเมืองถ้าฝนตกหนักและน้ำจากนอกเมืองเข้ามาเยอะจะทำให้น้ำเอ่อล้นและทำให้การระบายน้ำมีปัญหา ทั้งยังคงมีการประสานงานร่วมชุมชนรวมถึง อสม. ที่จะเข้าดูแลพื้นที่เสี่ยง ทั้งการจัดการขยะที่อยู่บนตะแกรงบนท่อระบายน้ำเพื่อที่จะเขี่ยขยะออกไม่ให้ขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำ อย่างไรก็ตามได้เตรียมกระสอบทรายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่ต้องการมารับได้ครอบครัวละไม่เกิน 30 กระสอบ โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น

คลิป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง