129 ปี สภากาชาดไทย กับโลโก้ใหม่ @ ขอนแก่น

129 ปี สภากาชาดไทย กับโลโก้ใหม่ @ ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

          องค์กรที่ อยู่มายาวนาน ย่อมมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ และควรมีการปรับเพื่อทันยุค ทันสมัย จึงจะเดินหน้าต่อ ไปได้ อย่างมั่นใจ ในเรื่องราว เบื้องหลัง…

          ปี 2565 สภากาชาดไทย มีอายุการก่อตั้ง มาครบ 129 ปี  เรื่องราวดีๆ ที่นำมาเล่าสู่กันฟัง จึงตามมา นอกเหนือจากงาน ตามภารกิจ แล้ว ยังมีอีกเรื่อง ที่ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ ต่อภาพพจน์ ที่มีงานเบื้องหลัง สนุก ที่อยากนำมาเล่า………

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการเปิดแถลงข่าว  การใช้โลโก้ ใหม่ ของสภากาชาดไทย มีท่านเลขาธิการ ฯ-เตช  บุนนาค  เป็นประธาน

          ดร.เอกก์  ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชา การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขึ้นเวที เล่า แบบสนุกๆ

          1 ทำไม ต้องทำ แบรนด์ : เป็นเพราะองค์กรนี้ อยู่มายาวนาน  129 ปี จึงมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก มาย ส่งผลให้ แบบ/สี เพี้ยนออกไป

          จึงควร มีปฏิบัติการ ด้าน   “การดำรงคุณค่าอย่างเป็นระบบ “  โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนมาถึงวันนี้ใช้เวลา ราว 2 ปี 7 เดือน

          2 ตราสัญญลักษณ์ เป็นอย่างไร : เคยมีการถามมาจาก กาชาดสากล ว่า โลโก้ ของสภากาชาดไทย ไม่เหมือน ใคร ดูเพี้ยนๆไปไหม

          เมื่อ ไปค้นประวัติศาสตร์  พบว่า โลโก้ ของสภากาชาดไทย ในรอบ 129 ปี เคยมีการปรับปรุงมาแล้ว 4 ครั้ง  ครั้งนี้ จึงเป็นการปรับตัวเข้ายุคสมัย ด้วยแนวคิด ที่ต้องตอกย้ำ ความเชื่อมั่น เชื่อถือได้  มีอารมณ์ของการช่วยบรรเทาทุกข์ เหลี่ยมมุมจึงต้องลบทิ้ง อักษรมีหัวทุกตัว สีชัดเจน คือ ดำ-แดง เติมลูกเล่น ที่ ไม้มาลัย ตวัดเป็น รูปหัวใจ  และ ตัด คำว่า The  ออกด้วย

          3 ดู ซับซ้อน ในการใช้งาน : มีคู่มือ ในการใช้งาน เรียกว่า Brand  Book  และมี โลโก้ตัวลูก คือ สามเหลี่ยมต่อกัน 3 ชิ้น  ใช้ประดับตามจุดต่างๆ เป็นลูกเล่นได้   มองปุ๊บ จะรู้ว่า เป็นเรื่องราวของ สภากาชาดไทย

          4 มีขั้นตอนระยะเวลา ใช้งาน อย่างไร :  เริ่มใช้งานได้ทันที แต่หาก ยังมีเอกสารเดิมอยู่ อนุโลม ใช้จนหมด ไปก่อน  แล้วจึงเริ่มใช้โลโก้ใหม่นี้

          เล่ากันว่า มีการแก้ไข แบบกันไป มา จนนับครั้งได้ 129 ครั้ง เท่ากับอายุ 129 ปี ของสภากาชาดไทย แปลกแต่จริง……..

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง