ชาวขอนแก่น พร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 (มีคลิป)


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 พ.ค.2565 ที่ลำห้วยกุดกว้าง บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนก่น พร้อมนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้วยกุดกว้าง เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า นับแต่ได้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน โดยตลอดทั่งวันในวันนี้ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่บริเวณห้วยกุดกว้างให้สะอาดและสวยงาม ด้วยการกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำในลำห้วยด้วยเครื่องมือเครื่องจักร แล้วนำมาทำปุ๋ยหมักผ่านเครื่องย่อยผักตบชวา นอกจากนี้ยังร่วมมือกันทำความสะอาดกวาดบริเวณโดยรอบและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

“กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนาทำความสะอาดลานอ่าวอ่างศิลา พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ทั้งเทศบาลตำบลศิลา ฝ่ายปกครอง ต.พระลับ สำนักงานชลประทานที่ 6 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 โดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่บริเวณห้วยกุดกว้าง ซึ่งเป็นซึ่งเป็นเส้นทางน้ำผ่านเมืองขอนแก่นและยังเป็นจุดที่สัญจรไปมาผ่านเข้าออกเมืองขอนแก่นให้มีสภาพสวยงามพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง