ขอนแก่นทำเอง! นายอำเภอผสมปูน ปูกระเบื้องบ้านผู้ป่วยติดเตียง (มีคลิป)

ads2500x300

นายอำเภอน้ำพองผสมปูนปูกระเบื้องบ้านผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมและมอบถุงยังชีพ


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 เม.ย.2565 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอน้ำพอง นายไพโรจน์ บอมโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยเจ้าหน้า อบต. บ้านขาม ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านของนายทองศูนย์ นาหนองตูม อายุ 63 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายอำเภอน้ำพอง ยังได้ทำการผสมปูซีเมนต์ และทำการปูกระเบื้องด้วยตนเองอีกด้วย

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์ตามระบบ TPMAP ครัวเรือนละ 40,000 บาท เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม

นายชินกร แก่นคง น้ำอำเภอน้ำพอง กล่าวอีกว่า ในพื้นที่อำเภอน้ำพองนั้นยังมีราษฎรที่เป็นผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเข้าเกณฑ์ในการช่วยเหลือ จำนวนหลายราย ทางอำเภอจะได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยผู้ที่สนใจอยากร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการฯ สามารถประสานติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนารชุมชนอำเภอน้ำพอง ได้ตลอดเวลาราชการ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกันได้อีกด้วย

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง