พาชมบ่อเกลือยุคไดโนเสาร์และไข่เค็มของฝาก อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (มีคลิป)

บ่อเกลือเวียงเก่า เกลือสินเธาว์ที่มีอายุยุคไดโนเสาร์ ชาวบ้านสืบทอดการต้มเกลือมามากกว่า 200 ปี และยังนำเกลือไปทำผลิตภัณฑ์สร้างรายได้


เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 เม.ย. 2565 ชาวบ้านกำลังขูดเกลือที่บริเวณ บ่อเกลือ บ้านบ่อ ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เพื่อนำมาต้มให้เป็นเกลือสินเธาว์และยังเป็นการทำครั้งสุดท้ายของปี หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านได้เข้ามาต้มเกลือเก็บไว้เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้

นายประสาท ทุมแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ่อเกลือบ้านบ่อ บอกว่า บ่อเกลือโบราณแห่งนี้ มีอายุไม่ต่ำกว่า 70 ล้านปี ยุคหลังไดโนเสาร์ ซึ่งถือเป็นหลักฐานทางทรัพยากรธรณีที่สำคัญ เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์สินใต้ดินที่เกิดขึ้น โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตเกลือสินเธาว์ มาเป็นเวลากว่า 100 ปี สื่อให้เห็นถึงยุคไดโนเสาร์ในอดีตที่มีเกลือเกิดขึ้นในบริเวณนี้มาเป็นเวลาหลายล้านปี โดยจะนำเกลือมาต้มเมื่อได้เกลือชาวบ้านก็จะนำไปเก็บใส่ถังปีไว้ ก่อนที่จะขายและบางรายได้นำไปแปรรูปเป็นไข่เค็มสร้างได้อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ในการต้มเกลือขายไม่ให้สูญหายไป การผลิตเกลือสินเธาว์ชาวบ้านจะทำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ในช่วงก่อนที่จะมีฝนตก สามารถผลิตเกลือสินเธาว์ได้ประมาณ 300 ปี๊บ/คน/ปี รายได้เฉลี่ย 60,000 บาท/คน/ปี ซึ่งเกลือที่นี้จะไม่เค็มจัดรสชาติดี

นายบวร แสนเวียง ประกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริการการท่องเที่ยวอุทยานธรณีขอนแก่น กล่าวว่า เดิมที่ชาวบ้านที่บ้านแห่งนี้เหลือเพียง 1 ถึง 2 ราย ที่ได้มีการทำเกลือสินเธาว์หลังจากที่อุทยานธรณีได้เข้ามาดู พร้อมกับรื้อฟื้นอาชีพการทำเกลือสินเธาว์และในอนาคตเตรียมทำเป็นสปาร์เกลือ แต่ยังต้องอาศัยการสนับสนุนของทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนการเข้ามาสนับสนุน เพราะตอนนี้อยู่ในระหว่าการขอเสาไฟฟ้าเพื่อต่อไฟฟ้าเข้ามายังบ่อเกลือ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง