มข.เดินหน้าโครงการโรงงาน สกัดสารMitragynineจากพืชกระท่อม เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ไลอ้อนโกลด์ เฮิร์บกระท่อม (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงตากและโรงสกัดสารไมทราไจนีน (Mitragynine) จากพืชกระท่อมและสกัดสารจากพืชอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม

วันที่ 19 เมษายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจุฑามาศ กฤตสูงเนิน กรรมการบริษัท ไลอ้อนโกลด์ เฮิร์บกระท่อม (ประเทศไทย) จำกัด นายยศวัตน์ วาจาดี ผู้จัดการบริษัทฯ นายฉัตรชัยล์ โสดาคำ และคณะได้เข้าพบ ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปลูกและสกัดกัญชง กัญชา มหาวิทยาลัยขอแก่น เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวคิด และติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงตากและโรงสกัดสารไมทราไจนีน (Mitragynine) จากพืชกระท่อมและสกัดสารจากพืชอื่นๆ สู่การทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในอนาคต

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง