ขอนแก่น เพจครูโพสต์ใบลาไม่เข้าร่วมกิจกรรมละลายงบแต่ผอ.ไม่อนุญาต

เพจเฟซบุ๊ก ครูสาวเว้าพื้น โพสต์ภาพใบลาของครูโรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่ ไม่ขอเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานต่างจังหวัด ให้เหตุผลเป็นกลุ่มเสี่ยงและติดภารกิจส่วนตัวดูแลครอบครัว แต่ ผอ.รร.ไม่อนุญาตและไม่แจงเหตุผล ขณะที่ผอ.รร.แจงครูมีเหตุผลไม่ชัดเจน และกิจกรรมอยู่ในขั้นตอนสำรวจความคิดเห็นว่าไปหรือไม่ไป

จากกรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อ “ครูสาวเว้าพื้น” โพสต์ภาพใบลาของครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นไม่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่ จ.จันทบุรี เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงและต้องดูแลบุพการี แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อนุญาตและไม่บอกเหตุผล โดยระบุข้อความว่า “ช่วงงงง นิทานก่อนนอนกับครูสาว ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขก ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนทบุรี แต่ด้วยสถานการณ์ของภาวะโรคติดต่อ ทำให้ครูหลายท่านเป็นกังวลทั้งยังเป็นกลุ่มเสี่ยงประกอบกับหลายท่านมีภารกิจส่วนตัวด้านการดูแลบุพการี บุตรหลาน จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ พร้อมทั้งได้ทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลของการไม่เข้าร่วม แต่กลับถูก ไม่ได้รับการอนุญาต พร้อมไม่ชี้แจงเหตุผล แบบนี้เป็นธรรมกับคุณครูหรือไม่?? ขอความเห็นด้วยนะคะ กิจกรรมชะลายงบประมาณกับความจำเป็น ด้วยความห่วงใยค่ะสาว”

ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปยัง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ว่าเหตุใดผู้อำนวยการจึงไม่อนุญาตและกิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำงบประมาณละลายแม่น้ำหรือไม่

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในกรณีดังกล่าวนั้น ได้สั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นทำการตรวจสอบแล้ว ในเบื้องต้น ทราบว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 สาเหตุที่ไม่อนุญาตตามหนังสือชี้แจงรายละเอียดของข้าราชการครูนั้น เนื่องจากว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เป็นโครงการพัฒนาบุคลากร ที่สถานศึกษาต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้บุคลากรสามารถมีความรู้ ทักษะ มากยิ่งขึ้น ถือเป็นการปฏิบัติราชการ การดำเนินการของโรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 อยู่ในช่วงสำรวจความเห็นของบุคลากร เหตุที่ไม่อนุญาต ด้วย ผู้บังคับบัญชา ซึ่งก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนมองว่า การชี้แจงเหตุผลไม่ชัดเจน กลุ่มเสี่ยงอย่างไร ประโยชน์ต่องานราชการอย่างไร และในกรณีที่ ข้าราชการครู ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถ ยื่นการลา ได้ ตามระเบียบคือ วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หยุดภาคเรียนช่วงเดือนเมษายน เป็นวันหยุดเฉพาะนักเรียน เมื่อสถานศึกษามีราชการ ผอ.รร. สามารถเรียกมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

ส่วนที่ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการละลายงบประมาณหรือไม่นั้น ด้วยอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียน ในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งงบประมาณมีความสอดคล้องกับกิจกรรม เป้าหมายที่ได้รับ คุ้มค่า

โดยการปฏิบัติของโรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 อยู่ในขั้นตอนแรก คือสำรวจความคิดเห็นบุคลากร ว่า ไปหรือไม่ไป พร้อมเหตุผลของแต่ละตัวบุคคล ที่สำคัญเพื่อวางแผน จัดทำงบประมาณให้คุ้มค่ากับทางดำเนินงาน และโครงการยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมใช้เงินจึงยังไม่ใช่กิจกรรมการละลายทรัพย์อย่างที่เข้าใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า เรื่องดังกล่าวนั้น เท่าที่ทราบในเบื้องต้น สพม.ขอนแก่น. ศธจ.ขอนแก่น ยังไม่ทราบเรื่องการขอไปราชการนอกพื้นที่ เพราะการขออนุญาตนั้นต้องมีการขออนุญาตกับผู้บังคับบัญชา และในกรณีโรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ต้องขออนุญาต ผอ.สพม.ขอนแก่น เพื่อไปราชการพร้อมทั้งแนบโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ หลังจากประชุมในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้ ก็จะมีการขออนุญาตมาที่เขตพื้นที่ เมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะมีการรายงานผู้บังคับบัญชา อีกครั้ง

         

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง