ผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งคืนพื้นที่จราจรถนนมิตรภาพรับเดินทางสงกรานต์ (มีคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งคืนพื้นที่ผิวจราจรถนนมิตรภาพที่มีการก่อสร้างขยายเส้นทาง เพื่อให้การจราจรคล่องตัวรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายในวันที่ 11 เม.ย.2565 พร้อมแนะตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 เม.ย.2565 สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลสงกรานต์พบว่าเริ่มมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้ว โดยเฉพาะในช่วงพื้นที่อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบว่ามีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง เส้นเลี่ยงเมืองขอนแก่นที่เชื่อมต่อกับอีกหลายจังหวัด ซึ่งพบว่าการจราจรจะชะลอตัวในช่วงที่มีการก่อสร้างขยายพื้นผิวการจราจร ซึ่งในเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หยุดการดำเนินการก่อสร้างชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อคืนพื้นที่การจราจรให้สัญจรได้อย่างปกติคล่องตัว ภายในวันที่ 11 เม.ย.2565 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทางจังหวัดได้มีแผนในการรับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ซึ่งได้ให้ทุกหน่วยงานปรับภูมิทัศน์ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้พร้อม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบังคับยานพาหนะ และสิ่งที่จะทำให้การจราจรไม่สะดวก พร้อมทั้งได้รับการร่วมมือจากสถาบันการอาชีวะศึกษาในพื้นที่ ได้จัดตั้งจุดให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจะมีการตั้งจุดตรวจด่านชุมชนในพื้นที่ 26 อำเภอ ซึ่งเป็นจุดตรวจหลัก 74 จุด ด่านชุมชน 2,331 ด่าน ใช้เจ้าหน้าที่กว่า 10,000 คน ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนรับฟังคำแนะนำและความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

โดยขณะนี้ได้เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 3 เมษายน และในช่วงระหว่างดำเนินการคือในช่วงวันที่ 14 – 24 เมษายน จะเป็นช่วงที่ประชาชนจะเริ่มเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จึงจะต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ในขณะที่การขยายผิวการจราจร จะเร่งคืนพื้นที่ผิวการจราจรเป็นการชั่วคราว จังหวัดได้มีข้อสั่งการเพื่อรองรับเทศกาลนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นไป และต้องมีป้ายเตือนเพื่อให้คนใช้รถใช้ถนนได้เห็นชัดเจน มีการปรับปรุงซ่อมไฟแสงสว่างบนผิวจราจร และเร่งรัดการเปิดให้เต็มที่ กำจัดสิ่งที่อาจจะบดบังทัศนวิสัย เช่น กิ่งไม้ใบหญ้าที่จะรุกล้ำเข้ามาในเส้นทาง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องมีวินัยด้านการจราจร งดการใช้ความเร็วสูง โดยเป้าหมายคือประชาชน จะสามารถกลับมาเยี่ยมบุพการีด้วยความปลอดภัย และขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไกลได้มีการตรวจเช็กสภาพรถให้พร้อมเดินทางทั้งเรื่องเครื่องยนต์ ยาง ล้อ และสภาพร่างกายพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนวันออกเดินทาง และที่สำคัญงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการเดินทาง

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง