จังหวัดขอนแก่นเชิญเที่ยวงาน “ตะลุยอาณาจักรไดโนเสาร์ 130 ล้านปี อุทยานธรณีขอนแก่น แบบนิวนอร์มอล”

เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วไทยร่วมตะลุยอาณาจักรไดโนเสาร์ 130 ล้านปีที่อุทยานธรณีขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-27 เม.ย. 2565 พบกับไดโนเสาร์ขยับได้ ส่งเสียงคำรามได้ และกระดูกไดโนเสาร์ของจริงในบรรยากาศของโลกล้านปีแบบนิวนอร์มอล

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 เม.ย. 2565 ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดมหกรรมท่องเที่ยวอุทยานธรณีไดโนเสาร์ และภูมิปัญญาระดับโลก ในชื่อ ตะลุยอาณาจักรไดโนเสาร์ 130 ล้านปี อุทยานธรณีขอนแก่น แบบนิวนอร์มอล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณี เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งที่จังหวัดได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะที่เกิดในห้วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวรูปแบบนี้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีให้เกิดความยั่งยืนและทำให้ชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในสถานที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับไดโนเสาร์ขนาดใหญ่สามารถขยับและส่งเสียงร้องคำรามได้ เสมือนว่ากำลังอยู่ในโลกล้านปีที่มีสัตว์ดึกดำบรรพ์นานาชนิดรายล้อมอยู่รอบตัว

ขอนแก่นได้จัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น (KhonKaen Geopark) ขึ้นในพื้นที่ อ.ภูเวียง และ อ.เวียงเก่า โดยได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 และมีเป้าหมายเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกในปี 2567 ดังนั้นในการที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการที่มีการแข่งขันสูง จึงจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกถึงรูปแบบการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวที่หลากหลายตามความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวอุทยานธรณีไดโนเสาร์ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมในการเป็น อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมซนท้องถิ่นสร้างรายได้ รวมทั้งส่งมอบความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเพิ่มความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับอุทยานธรณีและไดโนเสาร์ รวมถึงเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ หวงแหน และการเห็นคุณค่าของแหล่งมรดกทางธรณี ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนให้ได้ต่อไป

รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะเดียวกันจังหวัดยังได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองแห่งการ แสวงหาโอกาส เพื่อก้าวสู่เมืองสำคัญของโลก (Global City) ภายในปี 2029 โดยมีการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับอุทยานธรณี ซึ่งปัจจุบันขอนแก่นได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลกให้เป็น “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่” WCC-Word Craft City for Ikat (Mudmee) ได้รับการพิจารณาให้เป็นเมืองแห่งการประชุม สัมมนาและนิทรรศการ หรือ เมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City) การจัดประชุมบรรพชีวินโลก ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 7-11 พ.ย. 2565 ที่จะถึงนี้ อีกทั้งที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานธรณีขอนแก่นมาแล้ว โดยเมื่องปี 2554, 2559 และ 2560 ได้จัดงานมหัศจรรย์ได้โนเสาร์ประเทศไทย @ขอนแก่น และในปี 2561 ได้จัดงานมหกรรมเปิดโลกได้โนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง

และในปีนี้ ได้กำหนดจัดมหกรรมท่องเที่ยวอุทยานธรณีไดโนเสาร์ และภูมิปัญญาระดับโลก ตะลุยอาณาจักรไดโนเสาร์ 130 ล้านปี อุทยานธรณีขอนแก่น แบบนิวนอร์มอล ระหว่างวันที่ 23-27 เม.ย. 2565 ที่จะถึงนี้ โดยภายในงานที่บริเวณอุทยานไดโนเสาร์ ได้จัดให้มีนิทรรศการท่องเที่ยวอุทยานธรณีขอนแก่น การร่วมชมหนังกลางแปลงไดโนเสาร์สุดชิล การร่วมกิจกรรมเวิร์คชอร์ป ศิลปะหัตถกรรม ชมและชิมอาหารและวิถีชุมชน เดินเที่ยวตลาดอาหารพื้นบ้าน นอกจากนี้ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง ยังได้กำหนดจัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 32 ปี แห่งการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งที่พบซากไดโนเสาร์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการแหล่งธรณีวิทยาในหุบเขาภูเวียง นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพในหุบเขาภูเวียงอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง