ขอนแก่น ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่ม 608+1 ถึงบ้าน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รอรับลูก-หลานและคนในครอบครัวกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขอนแก่น ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่ม 608+1 ถึงบ้าน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รอรับลูก-หลานและคนในครอบครัวกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เท่านั้นยังไม่พอตั้งจุดบริการวัคซีนที่ใจกลางชุมชน ทุกวันเพียงแค่แสดงเอกสารรับการฉีดวัคซีนทันที

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 เม.ย.2565 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หรือ ทน. เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานด้านวัคซีนของ เทศบาลฯร่วมกับ รพ.ขอนแก่น, ศูนย์อนามัยที 7, รพ.เอกชนในพื้นที่ และ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงเปิดปฎิบัติการเชิงรุก ด้วยการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการออกสำรวจและให้บริการประชาชนในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแบบเคาะประตูบ้าน โดยคณะทำงานจะประสานงานร่วมกันกับประธานชุมชน จากทั้ง 95 ชุมชนในเขตเทศบาล ทำการกำหนดแผนการออกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เน้นหนักกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และขณะนี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนภายใต้แนวทาง608+1 คือการเพิ่มกลุ่มเด็กทุกช่วงวัยเข้ามาเพิ่มเติม ในการที่จะเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อความปลอดภัยรอรับคนในครอบครัวและลูกหลานที่จะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

“ขณะนี้ประชากรในเขตเทศบาลฯ จากการสำรวจของทั้ง 95 ชุมชนนั้นพบว่ามีคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วรวมทั้งหมด 75,132 คน โดยแยกเป็นวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 59,322 คน โดยในกลุ่มดังกล่าวนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 เพียงร้อยละ 40.30 เท่านั้น ดังนั้นแผนงานเชิงรุกที่เทศบาลฯได้ขานรับนโยบายจากรัฐบาลและจังหวัด ที่จัดเป็นวาระเร่งด่วนที่เริ่มทำทันทีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 เม.ย. คือการเพิ่มจุดบริการวัคซีนในระดับชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ได้โดยสะดวก เนื่องจากการตรวจสอบพบว่ายังคงมีกลุ่ม 608 ที่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเดินทาง การที่ไม่มีบุตรหลานพามา รวมทั้งการยังไม่ถึงการรับบริการทางการแพทย์ที่รัฐกำหนด

ดังนั้นมาตรการเชิงรุกเร่งด่วนนี้นั้น นอกจากการที่กำหนดจุดให้บริการวัคซีนที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนทุกชุมชนอย่างเร่งด่วนในระยะนี้แล้ว ชุดเคลื่อนที่เร็วจะประสานงานร่วมประธานชุมชนและ อสม.ในพื้นที่ทำการตรวจสอบตามรายชื่อว่าบุคคลใดที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ก็จะทำการให้บริการวัคซีนถึงบ้านทันที”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ในการให้บริการวัคซีนเชิงรุกนั้นยังคงพบว่ามีประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าว หรือเพียงแค่ขับรถผ่านมีการเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 หรือวัคซีนเข็มต่างๆอีกด้วย เรียกได้ว่าการให้บริการของเทศบาลฯและสถานพยาบาลที่ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกนั้นสามารถที่จะให้บริการผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในทุกกลุ่ม เพียงแค่ทุกคนแสดงเอกสารหลักฐานหรือเข้ารับการตรวจสอบฐานข้อมูลผ่านระบบหมอชนะ ซึ่งบางรายพบว่าฉีดเข็ม 1 และเข็ม 2 มาจากจังหวัดก็สามารถฉีดเข็มกระตุ้นที่ขอนแก่นได้ บางคนฉีดวัคซีนมาเข็มเดียวและต้องย้ายมาทำงานที่ขอนแก่น ก็สามารถเข้ารับการฉีดเข็ม 2 ได้ หรือบางคนไม่เคยรับวัคซีนก็มาแสดงตัวและเข้ารับการฉีดวัคซีน เทศบาลฯก็อำนวยความสะดวกให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้ประชาชนชาวขอนแก่นในชุมชนได้แสดงตัวเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในกลุ่ม 608+1 แล้วขณะนี้มากกว่า 5,000 ราย ซึ่งคณะทำงานได้บริการจัดการวัคซีนและกำลังเจ้าหน้าที่ทำการให้บริการเชิงรุกถึงประตูบ้านอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 10 เม.ย.นี้ ซึ่งหากครอบครัวใดกลัวว่าตนเองจะตกหล่นขอให้รีบประสานงานมาที่ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่หมายเลข 043-424550 เพื่อทีมแพทย์จะลงพื้นที่ถึงบ้านท่านทันทีได้อีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง