ผู้หญิง เพื่อ ผู้หญิง @ขอนแก่น

ผู้หญิง เพื่อ ผู้หญิง @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

       องค์กรสตรีมีมาก เมื่อผู้หญิงคิดจะยืนเคียงข้างกัน และคิดว่า ผู้หญิงจะเข้าใจ ผู้หญิงด้วยกันได้ดีที่สุด แต่ในอีกมิติของคำเปรย พบว่า มีคำโบราณบางคำที่ฟังแล้วเจ็บจิ๊ด… ว่า ผู้หญิงเหมือนฝูงลิง…มากคน ยิ่งมากความ…………

       องค์กรสตรีระดับประเทศ ที่มีองค์กรสตรีอีกนับร้อย เข้ามาเป็นเครือข่าย หรือเป็นองค์กรสมาชิก คือ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

       ในยุคผู้หญิง มีบทบาทมากขึ้นในสังคม ขอพาคุณๆ ไปส่อง องค์กรนี้กันนะ…..

       สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 09 กันยายน 2499  หรือ เมื่อ 66 ปี ก่อน โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม  และ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นประธานสภา ฯ ท่านแรก

       การขับเคลื่อน การทำงาน เดินไปพร้อมกับ การมี “ ธรรมนูญ “ กำกับให้อยู่ในแนว ในแถวที่ยั่งยืน และมีผู้นำสตรี ขึ้นมาบริหาร ผลัดเปลี่ยนกันตามวาระ เรื่อยมา

       ล่าสุด มีการเปิดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 42 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 07 เมษายน 2565  ณ

       ห้องแกรนด์  บอลรูม  ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ วาระ เรียง 7 วาระ ตามกฏหมาย แต่มี สาระสำคัญ ที่มองแบบเอ็กซเรย์  อาทิ

       งบการเงิน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564  มีรายรับต่ำกว่า รายจ่าย  ราว 1.8 ล้านบาท  หรือ เข้าใจกันง่ายๆ ว่า “ขาดทุน

       วาระสำคัญ คือ การเลือกตั้ง ประธาน ฯ คนใหม่  ซึ่งต้องทำหน้าที่ “ผู้นำ“ องค์กรแห่งนี้วาระ การดำรงตำแหน่ง  2 ปี

       คงจะจากเหตุสังคมสูงวัย  พบว่า อายุเฉลี่ย ของผู้สมัคร ทั้ง 33 คน อยู่ที่  61 ปี มากสุด วัย73  น้อยสุด 46  เป็นที่น่าปลื้มของความเป็นหญิงเก่ง คือ มีด็อกเตอร์ มากถึง 7 คน หรือ ราวร้อยละ 21

       ก่อนลงคะแนน มีการแนะนำตัวเอง แสดงวิสัยทัศน์  ด้วยเวลา คนละ 3 นาที มีผู้ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 4 คน แต่ไม่เสียสิทธิ ในการได้รับคะแนนเสียง

       ข้อกำหนด ตามธรรมนูญ คือ  องค์กรสมาชิก เสนอชื่อ บุคคล ให้องค์กรสมาชิก เลือก จำนวน 19 คน  จากนั้น ในจำนวน 19 คน  ไปประชุม หรือ กัน เพื่อ เสนอชื่อ 1 คน ขึ้นมาเป็น ประธานสภาฯ และนำมาให้ องค์กรสมาชิก ลงมติ รับรอง เป็นอันจบกระบวนการ

       ใช้เวลานับคะแนน ราว 80 นาที  ผลของการเลือกตั้ง  คุณสุกัญญา  ประจวบเหมาะ  วัย 69 ได้รับคะแนนเสียง 116 คะแนน ก้าวขึ้นเป็น ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 27  (วาระ 2 ปี) การบริหารจัดการ ของ “ผู้นำ“ สตรี ที่ประกาศก้อง ว่า จะทำงานเพื่อสตรี จึงเป็นความท้าทาย ยิ่งนัก….

บันทึกช่วยจำ :

       1 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีองค์กรสมาชิก 215 แห่ง โดยมีการอัพเดท ข้อมูลเป็นปัจจุบัน จำนวน 178 องค์กร และมาเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ จำนวน 150 องค์กร

       2 มีการขอรับใบมอบฉันทะ การลงมติ เมื่อ 08 มกราคม 2565 ทั้งที่ยังไม่กำหนดวันประชุม และวาระ การประชุม

       3 ผู้สมัคร เป็นคณะกรรมการอำนวยการ  ร้อยละ 70 มาจาก ต่างจังหวัด  ส่วนอีกร้อยละ 30 เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ใน กทม.

       4 องค์กร สมาชิก ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงขอนแก่น สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดขอนแก่น   สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ขอนแก่น  เป็น อาทิ  

       5 ข้อมูล การสื่อสารกับสังคม ทางสื่อออนไลน์ เพื่อการสืบค้น และการเชื่อมเครือข่าย ระหว่างองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ พบว่า ยังมีไม่มากนัก   

 

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง