เมืองพลล้างส้วม รับนักเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ (มีคลิป)

เมืองพลล้างส้วม รับนักเดินทางตลอดทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บขส.-สถานีรถไฟ-ปั้มน้ำมัน-ส้วมสาธารณะ ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกจุด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 เม.ย.2565 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล และ ที่สถานีบริการน้ำมัน ริม ถ.มิตรภาพ อ.พล จ.ขอนแก่น นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.พล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและประชาชนจิตอาสา ร่วมนำรถบรรทุกน้ำ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ร่วมทำความสะอาดห้องน้ำและส้วมสาธารณะ 11 จุดในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-19 และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ปลอดภัยและอุ่นใจในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอดทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล กล่าวว่า คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายยังคงคุมเข้มในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะห้องน้ำและส้วมสาธารณะ ทั้ง 11 จุดในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ที่แต่ละวันมีประชาชนและนักเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจาก อ.พล เป็นอำเภอด่านแรกของนักเดินทางที่เดินทางเข้าสู่ภาคอีสานตอนกลางและตอนบน ดังนั้นจึงมีผู้ใช้รถใช้ถนนแวะมาใช้บริการห้องน้ำและส้วมสาธารณะ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องแวะพักรถหรือผ่อนคลายอิริยาบถในการเดินทาง ดังนั้นในระยะนี้เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ การตอกย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจึงเปิดปฎิบัติการล้างส้วม และล้างห้องน้ำกันทั้งอำเภอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแอลกอฮอลล์ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชน

“การทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่พร้อมใจกันออกรณรงค์ล้างส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลและตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสะอาด สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (Healthy Accessibility Safety หรือ HAS) โดยเน้นหนักในห้องน้ำและมีส้วมสาธารณะ ทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ส้วมสาธารณะ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชานุเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ สถานีรถไฟ ตลาดสดเทศบาล สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปั๊มน้ำมัน ปตท.ศรีพลรัตน์ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ศรีอิสาณเมืองพล และ ปั๊มน้ำมันปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่น ซึ่งขณะนี้ทุกจุดผ่านการประเมินและเข้ารับการล้างห้องน้ำและล้างส้วมแล้วทั้งหมด ดังนั้นขอให้นักเดินทางมั่นใจว่าการเข้ารับบริการห้องน้ำและส้วม ในเขต อ.พล ทุกคนจะปลอดภัยจากเชื้อโรคเพราะนอกจากจะทำการฆ่าเชื่อโรคด้วยน้ำยาในวันนี้แล้ว ในทุกวันคณะทำงานยังได้กำหนดการเข้าทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเข้มงวดอีกด้วย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง