บัณฑิตนิติศาสตร์ มข. คว้าอันดับ 1 ประเทศ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 73

ads2500x300

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อาคารเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลจากเงินทุนทายาทเจ้าพระยามหิธร โดยนายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้แก่ นายนครินทร์ เลิศด้วยลาภ ผู้ที่สอบไล่เนติบัณฑิตได้ลำดับที่ 1 สมัยที่ 73 ซึ่งเป็น บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 13

โอกาสนี้ นายนครินทร์ เลิศด้วยลาภ ได้เปิดเผยความรู้สึก พร้อมทั้งฝากข้อคิดและคำแนะนำสำหรับน้องๆ ดังนี้

“ตลอดระยะเวลา 4 ปี  ที่ศึกษาวิชากฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมมีความรู้สึกที่ประทับใจคือ บรรยากาศในการเรียนโดยทางคณะนอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนตามชั่วโมงเรียนปกติโดยมีการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาให้ความรู้แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมตามที่แต่ละคนจะสนใจซึ่งผมก็ได้เข้าร่วมในหลายครั้ง เช่น กิจกรรมเสริมความรู้ในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย ท่านอาจารย์ ทองธาร เหลืองเรืองรอง และกิจกรรมเสริมความรู้วิชากฎหมายล้มละลายโดยอาจารย์ เอื้อน ขุนแก้ว โดยผมได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตอนปี 4 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะได้รับความรู้เพิ่มเติมที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการสอบเนติบัณฑิตได้นอกจากความรู้ที่ได้จากการเรียนตามเวลาปกติ นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังมีอาจารย์และท่านคณะผู้บริหารที่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาสามารถขอเข้าพบปรึกษาอาจารย์ได้อย่างเต็มที่และอาจารย์ทุกท่านพร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ และสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมตอนเรียนคือพี่ๆ ศิษย์เก่าหลายๆท่าน ที่คอยสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนและการใช้ชีวิตให้น้องๆ ในคณะครับ”

 

นอกจากนี้ยังได้ฝากข้อคิดถึงน้อง ๆ และผู้ที่กำลังเตรียมตัวในการสอบ ดังนี้

“สำหรับผมผมว่าการเรียนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพคือ การหมั่นฝึกฝนทบทวนความรู้อยู่เสมอ โดยพื้นฐานสำคัญคือการเรียนในสมัยปริญญาตรีเพราะจะเป็นการสร้างพื้นความรู้ทางกฎหมายที่สามารถนำไปยอดได้ในระดับที่สูงขึ้นดังนั้นหากน้องๆเตรียมตัวอย่างเต็มที่ในการศึกษากฎหมายตั้งแต่ตอนเรียน ป.ตรีก็จะทำให้การเรียนในระดับเนติบัณฑิตและการเตรียมตัวสอบในสนามอื่นๆ ทำได้โดยไม่หนักจนเกินไปและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการตั้งเป้าหมายว่าเราเข้ามาเรียนกฎหมายเพื่ออะไรอยากประกอบอาชีพอะไรและวางแผนการเรียนของตัวเองอยู่เสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้การใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเป็นไปตามเส้นทางที่เราได้วางแผนเอาไว้เพื่อมุ่งสู่จุดหมายที่ได้ตั้งใจ แต่ก็อย่างเคร่งเครียดมากจนเกินไปควรที่จะแบ่งเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองอยู่กับเพื่อนๆและครอบครัวด้วยครับ”

ที่มา https://th.kku.ac.th/96894/

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง