ปภ.เขต 6 ระดมเครื่องจักรกล ช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง หลังพายุฝนและลมกระโชกแรง พัดกระหน่ำพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 24 มี.ค. 2565 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 (ขอนแก่น) ปล่อยขบวนรถเครื่องมือ – เครื่องจักรกล สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง หลังพบว่าพื้นที่ต่างๆยังคงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงในพื้นทีอย่างต่อเนื่อง

นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดส่งส่งเครื่องมือและเครื่องจักรไปประจำพื้นที่ที่ ปภ.เขต ุ6 รับผิดชอบครอบคลุมพื้ที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง เป้นไปตามแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเตรียมการรับมือสำหรับพื้นที่ที่อาจะเกิดอุทกภัย

” ที่ผ่านมา ปภ.6 ได้ส่งเครื่องมือและเครื่องจักรไปเตรียมการ หรือเรียกว่ารอการเกิดสาธารณภัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ จ.มหาสารคามหรือ จ.ร้อยเอ็ด และการจัดส่งเครื่องจักรวันนี้ไปประจำการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ถือเป็นการช่วยเหลือได้เร็วขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่พื้นที่อุทกภัยเป็นพื้นที่เดิมๆ ทั้งยังคงเน้นหนักในเรื่องของการแจ้งเตือนเป็นหลักว่าทำยังไงจะแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็ว”

นายศิริศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การปฏิบัติงานของ ปภ.เขต 6 นั้นจะเป็นหน่วยสนับสนุนพื้นที่ ทันทีที่ได้รับการร้องขอ ก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานทันที แต่ครั้งนี้เห็นว่าถ้านำเครื่องมือไปเตรียมพร้อมไว้ประจำในแต่ละจังหวัดจะทำให้การช่วยเหลือรวดเร็วมากขึ้น โดยวันนี้ได้จัดส่งเครื่องมือเครื่องจักรไปประจำการที่ จ.ขอนแก่น,มหาสารคาม,กาฬิสนิธู์และ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จำนวน 3 คัน, รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน, เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ และเครื่องสูบน้ำท่อส่งขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ที่พร้อมต่อการออกปฎิบัติการได้ทันที

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง