กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านขอนแก่น เป็นปลื้ม “บิ๊กตู่” อนุมัติค่าเสี่ยงภัยโควิดย้อนหลัง 6 เดือน วอนรัฐปรับเพิ่มเงินเดือน

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านขอนแก่น เป็นปลื้ม “บิ๊กตู่” อนุมัติค่าเสี่ยงภัยโควิดย้อนหลัง 6 เดือน รับเต็มๆคนละ 3,000 บาท สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานด่านหน้าได้อย่างมาก วอนรัฐทบทวนค่าตอบแทนหลังไม่มีการปรับขึ้นนานหลายสิบปี ทั้งที่การทำงานของฝ่ายปกครองครอบคลุมรอบด้าน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 มี.ค.2565 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยนายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รอง นายก ทม.ศิลา และนายกรวิทย์ ติวเฮือง รอง นายก ทม.ศิลา ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในเขต ต.ศิลา เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่และการปะสานการทำงานร่วมกันในด้านต่างๆร่วมระหว่างฝ่ายปกครองในตำบลและฝ่ายท้องถิ่น โดยมีผู้ใหญ่บ้านในเขต ต.ศิลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา  กล่าวว่า เป็นข่าวดีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับฝ่ายปกครองอย่างมากหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาอนุมัติเบี้ยเสี่ยงภัยโควิดให้กับฝ่ายปกครอง เดือนละ 500 บาท โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.2564-มี.ค.2565 ยอดรวมคนละ 3,000 บาท ซึ่ง ต.ศิลา นั้นมีหมู่บ้านที่รับผิดอบทั้งหมด 28 หมู่บ้าน มีฝ่ายปกครอง ซึ่งประกอบด้วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน รวม 87 คน ที่ผ่านมามีการประสานการทำงานร่วมกันกับเทศบาลฯ กันอย่างครอบคลุมรอบด้านและบูรณาการการทำงานในด้านต่างๆที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจนนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ต.ศิลาได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ที่ฝ่ายปกครองนั้นจัดเป็นด่านหน้าที่ทำงานร่วมกันกับบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. จนทำให้มาตรการการดำเนินงานในด้านต่างๆนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

“ต. ศิลา ของเรา นั้นมีทั้งหมด 28 หมู่บ้าน รับผิดชอบประชากรกว่า 50,000 คน ซึ่งสถานการณ์โควิดที่ระบาดมานานกว่า 2 ปีนั้น ฝ่ายปกครองของศิลา ได้ทำงานกับ บุคากรทางการแพทย์และ อสม. กันอย่างหนักจนทำให้การควบคุม ป้องกันนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คู่ขนานกับการเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีสถิติของการฉีดได้ในจำนวนที่มากและเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ดังนั้นวันนี้จึงเป็นข่าวดีที่ฝ่ายปกครองทุกคน จะได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิดต่อเนื่องจาก อสม.ที่ได้รับเบี้ยเสี่ยงภัยโควิดไปแล้วก่อนหน้านี้ จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมาก”

ขณะที่ นายสุจิตร ลาม่วง ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกษร ม.15 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับฝ่ายปกครองที่จัดเป็นด่านหน้าที่ทำงานด้านป้องกันและควบคุมสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ซึ่งเบี้ยเสี่ยงภัยที่ได้รับย้อนหลัง 6 เดือนๆละ 500 บาท รวม 3,000 บาทจัดเป็นขวัญและกำลังใจให้กับฝ่ายปกครองที่ทำงานในพื้นที่อย่างมาก เพราะจัดอยู่ในด่านหน้าที่สำคัญ ที่ทำงานครอบคลุมรอบด้าน และทำงานเป็นทีมร่วมกันกับคณะทำงานทุกฝ่าย ทั้งยังคงทำหน้าในฐานะฝ่ายปกครอง ในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมและมากกว่า 24 ชม. ดังนั้นค่าเสี่ยงภัยที่ได้รับ ต่อจาก ที่รัฐบาล ได้อนุมัติให้กับ อสม.มาแล้วก่อนหน้านี้ เป็นกำลังและเป็นเบี้ยตอบแทนให้กับฝ่ายปกครองทั้งประเทศได้ทำงานในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุข และทำงานร่วมกันฝ่ายท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องต่อไป

“หากเป็นไปได้ยังคงต้องการให้รัฐบาลได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทน ของฝ่ายปกครอง ให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาแม้จะมีการพูดถึง แต่พอถึงเวลาเรื่องก็เงียบและถูกเก็บไว้ในลิ้นชัก ทั้งที่ค่าครองชีพในปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆที่ฝ่ายปกครองได้รับมอบหมายงานแล้วต้องจ่ายเงินเอง เพื่อให้การดำเนินงานตามคำสั่งนั้นเดินหน้าต่อไปและได้ผลลัพธิ์ตามที่กำหนด ซึ่ง ต.ศิลา มีฝ่ายปกครองทั้งหมด 87 คน ปัจจุบัน ได้รับค่าตอบแทน แยกเป็นกำนัน เดือนละ 10,000 บาท,ผู้ใหญ่บ้าน เดือนละ 8,000 บาท, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านละ 2 คนๆละ 5,000 บาท,สารวัตรกำนัน 2 คนๆละ 5,000 บาทและแพทย์ประจำตำบล 1 คน เดือนละ 5,000 บาทซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ไม่มีการปรับขึ้นมานานมีเพียงการพิจารณาขั้นเงินเดือน ซึ่ง ต.ศิลา จะได้รับการจัดสรรปีละ 10 คน จากทั้งหมด 87 คน โดยกำหนดอัตราขั้นละ 200 ตามระเบียบที่กำหนด ดังนั้นถึงเวลาที่รัฐบาลไม่ว่าจะพรรคการเมืองใด ควรมีความชัดเจนให้กับฝ่ายปกครองบ้าง ซึ่งที่เหมาะสมที่เคยเสนอมาแล้วคือกำนันเดือนละ 15,000 บาท ขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อยู่ที่เดือนละ 8,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองเรียกร้องมานานแต่เรื่องก็เงียบหายไปทุกที”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง