สถาปัตยกรรม ม.ขอนแก่น มอบรางวัล “รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” เชิดชูเกียรติ คุณตาหนูมอญ ประทุมวัน นายช่างแกะสลักสิมวัดโพธิ์ศรี

ขอนแก่น-สถาปัตยกรรม ม.ขอนแก่น มอบรางวัล“รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” เชิดชูเกียรติ คุณตาหนูมอญ ประทุมวัน นายช่างแกะสลักสิมวัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา ในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล กิติกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อไม่นานนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรมของไทย ได้แก่ นายชนะ สัมพลัง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายคุณเอก ตัณฑเกษม กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน จัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ให้กับคุณตาหนูมอญ หรือนายช่างหนูมอญ ประทุมวัน อายุ 92 ปี นายช่างแกะสลักสิมวัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา โดยมี รศ.ธิติ เฮงรัศมี ประธานกรรมการตัดสินรางวัล ในครั้งนี้

นายเฉลิมพล กิติกาญจน์ กล่าวอีกว่า การมอบรางวัลวิโรฒ ศรีสุโร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ให้แก่ศิลปิน นักออกแบบ ศิลปะพื้นบ้านและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติแก่ รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร สถาปนิก นักวิชาการและนักออกแบบ ผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในภาคอีสาน จนเป็นที่ยอมรับและได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อมาจำนวนมาก

ในส่วนชีวประวัติของ รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร นั้น เกิดที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และมีบ้านอยู่ที่ ร้านดินดำ ตำบลด่านเกวียน ถนนราชสีมา-โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการศึกษา จบสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Certificate : Wood Industrial Machinery ที่ประเทศญี่ปุ่น และปี 2534 สถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน ปี 2532 โอนมาสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 และปี 2544 ได้ริเริ่มก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นคณบดีคนแรกของคณะ

รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร ได้สร้างสรรค์ ได้ศึกษาศิลปะพื้นบ้านในภาคอีสานมาตลอดเวลากว่า 30 ปี ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน โดนเฉพาะผลงานด้านสถาปัตยกรรม เช่น สิม (อุโบสถ) ซึ่งได้ถูกรื้อถอนทำลายอย่างมากมาย จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษารวบรวมและทำวิจัย จนเกิดเป็นรูปเล่มในหนังสือชื่อ “สิมอีสาน” ซึ่งได้รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ก่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมประยุกต์เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน อาทิ เช่น อุโบสถ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา, สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการประยุกต์รูปแบบสถาปัตยกรรมอีสานให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่สำคัญได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อมาจำนวนมากอีกด้วย

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง