ขอนแก่นประกาศมาตรการควบคุมโควิด-19 ฉบับที่ 65 ร้านอาหารยังห้ามนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านต่อไป (เริ่ม 9 มี.ค. 65)

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง