ป.ป.ช.ขอนแก่น จัดอบรมยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน เพื่อป้องกันการทุจริต

ขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน เพื่อป้องกันการทุจริตด้วย

ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงานในจังหวัด ให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป ในปี 2565 หลังจากในปีที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่น มีคะแนนรวมเพียงแค่ 33 % ขณะที่ในปี 2563 ภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดมีคะแนนรวมเพียงแค่ 3%

สำหรับการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น หากพบความผิดปกติและความไม่ชอบมาพากล สามารถแสดงความคิดผ่านแอพพลิเคชั่น ที่ชื่อ ITAS ได้ โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งแต่อย่างใด ซึ่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนมีความโปร่งใส ลดโอกาสการทุจริตให้น้อยลงได้

อย่างไรก็ตาม ITA ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้การทุจริตคอรัปชั่นลดน้อยลง หากทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง.

///////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น-รายงาน //////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง