ทุน มาหา นะ เธอ @ ขอนแก่น

ทุน มาหา นะ เธอ @ ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

โลกยุคนี้ การเรียนสายสามัญ อาจไม่ตอบโจทย์ เรื่องการทำมาหากิน รอการปฏิรูปทาง

การศึกษา อาจไม่ทันการ ชีวิตวิถีใม่ ที่ต้องใช้   “สุขภาพ “ มานำ   “เศรษฐกิจ“  กับยุคโควิด-19  บางอาชีพอาจสูญพันธ์ แต่กับบางอาชีพ รุ่งโรจน์ หากเราปรับตัวได้ ย่อมได้ ไปต่อ

ภาครัฐ มีนโยบาย มีทรัพย์สินของหลวง ที่นำมาใช้ประโยชน์ กับประชาชน หากเลือกที่ใช่ ย่อมเป็นการต่อยอด จากชีวิตส่วนตน และกลายเป็น จิ๊กซอว์ ต่อภาพของประเทศชาติได้

ล่าสุด พบว่า บุคคลากรทางการแพทย์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สายวิชาชีพนี้ เป็นดาวรุ่ง แห่งยุคสังคมสูงวัย และ สุขภาพ นำ เศรษฐกิจ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา-กสศ. ประกาศ โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มอบทุนการศึกษา เรียนฟรี และมีทุนสนับสนุน 7,500 บาท ต่อคน ต่อเดือน ตลอด 1 ปี ของหลักสูตร คือ หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ช่วยทันตแพทย์

ลองขยับเข้ามา ฟังใกล้ๆ กันนะ หากมีญาติ มีพี่ มีน้อง เพื่อนๆ รือ อ่านเจอ เอง  รีบสมัคร มาเรียน กันเลย

น่วยงาน ให้ทุนเรียน คือ ใคร ?

น่วยงาน เจ้าของเรื่องคือ  “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา-กสศ.“  ชื่อ  “โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

กสศ. จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ยกร่าง เป็น พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

กสศ. ประกาศ โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มอบทุนการศึกษา เรียนฟรี และมีทุน สนับสนุน 7,500./บาท ต่อคน ต่อเดือน ตลอด 1 ปี ของหลักสูตร คือ หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ช่วยทันตแพทย์    ผ่านสถาบันทางการศึกษา 58 แห่ง กระจาย ไปใน 28 จังวัด ทุกภาค ทั่วไทย

ขอนแก่น ได้รับโควต้า 90 คน

สำหรับโครงการฯ นี้  ขอนแก่น-บ้านเฮา ได้รับ โควต้า นักเรียนทุน จำนวน 90 คน เข้าเรียนใน 3 สถาบันการศึกษา คือ หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี , วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย แห่งละ 30 คน และ หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 30 คน ที่คณะทันตแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใครเรียนได้ บ้าง ??

นักเรียน ที่กำลังจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช.3 หรือ เทียบเท่า เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5 และที่สำคัญ มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน เหตุเพราะ รัฐบาลต้องการมอบโอกาสทางการศึกษา และมีงานทำ ในสายวิชาชีพ  ตามชื่อกองทุนนี้แหละ

สมัคร ได้ ถึง เมื่อไหร่

รีบสมัคร แบบออนไลน์  ไปก่อน  จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565  จากนั้น จะเป็นกระบวนการคัดเลือก จะตามมา เช่น ไปเยี่ยมบ้าน ว่า ชีวิตขาดแคลน จริง มีคุณสมบัติครบ และจะประกาศผล ในวันที่ 29 เมษายน นี้

หลักสูตรนี้ แทบจะปิดประตู การตกงาน หากใจรัก คุณสมบัติครบ เชื่อว่า เป็นอาชีพ ที่เป็นดาวรุ่งแห่งยุค และทำงานได้ทั่วโลก เชียวนะ…..

ทุนเรียน และ มีรายได้ รีบหาโอกาสใส่ตัว กันนะ ทุนทางการเรียน มาถึงหน้าบ้าน แล้วล่ะ….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง