ชีวิต ที่ 100 ปี @ขอนแก่น

ชีวิต ที่ 100 ปี @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

         คำอวยพร มักจะคุ้นเคยกันว่า “อายุมั่นขวัญยืน“ และรู้กันในยุคนี้ว่า มนุษย์อายุยืนยาวขึ้น จากปัจจัย ของความเจริญทางความรู้ ที่ เป็น อยู่ คือ , ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ช่วยดู ยังหนุ่มสาว

         มนุษย์ มีค่าเฉลี่ยของอายุ มากขึ้น ปัจจุบัน ชาย 73 ปี   หญิง 80 ปี อาจมีบางคน ไปก่อน บางคนอายุยืนยาวกว่านั้น บอกแล้วไง ว่าเป็นค่าเฉลี่ย…..

         สัญชาตญาณ ของมนุษย์ ยังไม่อยากตาย อยากใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นานๆ แต่บ่วงกรรม บ่งบอก อายุขัยจึงต่างกันไป

         สังคมสูงวัย ไม่ไกลเกินกว่าที่พวกเราเคยคุยกัน เด็กเกิดน้อย ผู้ใหญ่อายุยืน ตารางชีวิตประชากร จึงคว่ำ จากที่เคยเรียวแหลม เมื่อประชากรสูงวัย

         เป้าหมายของคน จึงมักเล็งตัวเลขกันไว้  อยากอยู่ถึง 100 ปี เป็นตัวเลขทศวรรษ บางคนประกาศตั้งเข็มทิศชีวิต แต่น้อยคนที่จะเดินทางไปถึง หรือไปถึง ก็ต้องนอนติดเตียง หยอดข้าว หยอดน้ำ

         กฎหมาย มีความทันสมัย เรียกกันง่ายๆว่า Living  will กฏหมายเปิดโอกาสให้เลือกตายได้ เช่น ไม่ต้องการ สายระโยง ระยาง ปล่อยให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ตามสภาพที่ควรจะเป็น

         พบว่า ยังมีคนรุ่น คุณปู่ คุณย่า ที่อายุยืนยาว เกินหนึ่งร้อยปี พักอาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา ซึ่งทาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดขอนแก่น ได้สำรวจ ทั้ง 26 อำเภอ มีสถิติ ที่น่าสนใจ ดังนี้

         จำนวน ผู้ที่อายุเกิน 100 ปี จนถึง 109 ปี จำนวน 81 คน กระจายอยู่ใน 22 ใน 26 อำเภอ  มีอายุ ตั้งแต่ 100 ปี จนถึง 109 ปี  เป็นเพศหญิง  52 คน หรือ 64%  เป็นเพศชาย 39 คน หรือ 36 %

         อำเภอเมือง มี ผู้สูงวัย เกิน100 ปี อาศัยอยู่มากที่สุด  จำนวน 19 คน,อำเภอชุมแพ  8 คน, อำเภอหนองเรือ  5 คน, มีจำนวน 4 คน ในอำเภอน้ำพอง-พล-มัญจาคีรี-แวงน้อย-สีชมพู และอุบลรัตน์ ,มีจำนวน 3 คน  ในอำเภอเขาสวนกวาง-ภูผาม่าน และภูเวียง, มีจำนวน 2 คน  ในอำเภอกระนวน-บ้านฝาง-บ้านแฮด และ หนองนาคำ, มีจำนวน 1 คน  ในอำเภอชนบท-พระยืน-เวียงเก่า-แวงใหญ่-หนองสองห้อง และแวงน้อย

         ขอยกเครดิตให้ พมจ.ขอนแก่น ที่ขยันไปแสวงหา จนค้นพบคุณตา-คุณยาย และออกไปเยี่ยมจนครบทุกราย โดยการนี้ มีของเยี่ยม จาก “เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น “  ไปมอบให้ ลูก/หลาน ที่ดูแล พอได้เป็นกำลังใจ ในความกตัญญู ที่มีต่อบุพการีของพวกเขา

         คุณล่ะ… อยากอยู่ 100 ปี บ้างไหม ???

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง