ป.ป.ช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ ตรวจสอบทุจริตโครงการประปาผิวดิน ใน ต.โคกสง่า

ขอนแก่น–สำนักงาน ป.ป.ช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ ตรวจสอบปัญหาการบริหารจัดการโครงการประปาผิวดิน ใน ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น หลังได้รับเบาะแสจากชาวบ้าน ถึงการบริหารจัดการน้ำประปาที่ไม่โปร่งใส พบปัญหาการใช้น้ำประปามีความผิดปกติ ตั้งแต่มิตเตอร์น้ำไม่เดิน การใช้น้ำที่ไม่สัมพันธ์กับคนในครอบครัว

วันที่ 15 ก.พ. 65 สมุดบัญชีแสดงรายการ รายรับรายจ่ายค่าน้ำประปาของบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น ที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้นำมาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ร่วมกับ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจสอบ หลังได้รับเบาะแสจากชาวบ้าน ถึงการบริหารจัดการน้ำประปาที่ไม่โปร่งใสและเรียกเก็บค่าน้ำประปาโดยไม่เป็นธรรม โดยเอกสารสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย ตอนนึง ระบุว่า ในปี 60 เดิมทีบัญชีประปาหมู่บ้านมีเงินเหลือในบัญชี 90,000บาท ก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน 61 จะมีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชี เพื่อซ่อมแซมและชื้ออุปกรณ์ เป็นเงิน 45,000 บาท ก่อนที่ในเดือนตุลาคม 61 จะมีการเปลี่ยนถ่ายให้คณะกรรมการชุดล่าสุดดำเนินการ

นางบุษบา ใบเข็ม 1 ใน กรรมการหมู่บ้านเก็บเงินค่าน้ำประปา เล่าว่า หลังเข้ามาทำงานก็พบว่ามีเงินเหลือเพียง 45,000 บาท และหลังจากนั้นก็ได้เบิกถอนมาชื้ออุปกรณ์ติดตั้งน้ำประปาตัวใหม่ หลังได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ในปี 59 ให้ก่อสร้างประปาคอนกรีตแทนตัวเดิมที่เป็นประปาเก็บน้ำทรงลูกบอล ที่ใช้งานมานานกว่า 10 ปี จนทำให้เงินในบัญชีหมด

นายนิวัตร แทนไธสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านคูขาด กล่าว่า ก่อนหน้านี้หมู่บ้านคูขาด ใช้น้ำประปา ระบบบาดาล จ่ายน้ำให้กับชาวบ้านใช้ทั้ง 120 หลังเรือน ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ระบบผิวดินใน ปี 61 ทำให้การเรียกเก็บค่าน้ำเท่าเดิม คือ หน่วยละ 4 บาท ไม่เพียงพอชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่สูงถึงเกือบเดือนละ 1 หมื่นบาท ทำให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงขอเพิ่มการเรียกเก็บค่าน้ำเพิ่มอีก 6 บาท เป็น 10 บาท ในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อชำระค่าไฟที่เหลือให้หมด

ด้านเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการตรวจสอบและพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ยังพบปัญหาการใช้น้ำประปาของหมู่บ้านที่มีความผิดปกติ ตั้งแต่มิตเตอร์น้ำไม่เดิน การใช้น้ำที่ไม่สัมพันธ์กับคนในครอบครัว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดขอนแก่น จึงได้ให้ทางผู้นำชุมชน ร่วมกับทาง อบต.โคกสง่า ดำเนินการลงพื้นที่ทำการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว ก่อนจะรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง