68 ปี อส. กองกำลังกึ่งทหาร @ขอนแก่น

68 ปี อส. กองกำลังกึ่งทหาร @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

      คงได้ยิน คำเรียกว่า คนนั้น เป็น “อส.“ หรือเห็นแต่งเครื่องแบบ มาดเท่ห์ ลายพลางคล้ายพี่ทหาร สวมหมวกไบเล่  พวกเขาเป็นใคร สังกัด หน่วยงานใด เป็นทหารพรานไหม…  เป็นตำรวจตะเวนชายแดนไหม….

      มารู้จัก พวกเขากันหน่อย นะ….

      กองอาสารักษาดินแดน“  เป็นหน่วยงานสังกัด กระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งขึ้น ตาม พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พศ. 2497 –ปีนี้ จึงครบรอบ 68 ปี

      วันก่อตั้ง คือ 10 กุมภาพันธ์ จึงเป็นวัน สถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือเป็น “วันเกิด อส.

      สาระสำคัญ ของภารกิจหลัก คือ  การรักษา ความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ และพร้อมเป็นกำลังสนับสนุนกำลังทหารได้ทันที ที่มีการร้องขอ ทั้งในยามปกติและยามศึก

      มีลักษณะ โครงสร้างองค์กรเป็นกองกำลังกึ่งทหาร มียศชั้น  และลำดับการบังคับบัญชาเหมือนกองทัพ

      ใครเป็น อส. ได้บ้าง ?

      ชาย-หญิง อายุ ตั้งแต่ 17 ปี สามารถสมัคร เป็นอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ได้ มีการสอบสมัตถนะ ทางร่างกาย เช่น วิ่งในเวลาที่กำหนด ซิทอัพ จากนั้นถูกส่ง ไปประจำการ กระจายไปตามอำเภอต่างๆ ของจังหวัด นั้นๆ

      วีรกรรมของ อส. ในจังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา  พบว่าเกิดขึ้นในยุค การต่อสู้ทางความคิด คอมมิวนิสต์ ที่บ้านดงมูล อำเภอกระนวน อำเภอสีชมพู อำเภอเขาสวนกวาง ที่เข้าร่วมต่อสู้พลีชีพ จนเป็นที่น่ายกย่อง

      แม้ในวันนี้บ้านเมือง เปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่ ภารกิจ ของ อส. ก็ยังมีบทบาทสำคัญ คู่กับหน่วยงานสายปกครอง-กระทรวงมหาดไทย

      อัตราค่าตอบแทน เริ่มต้น 4,870 บาท  บวกค่าครองชีพ 5,130 บาท ต่อเดือน และมีขั้นเงินเดือน 33 ขั้น ทำงานจนถึงอายุ 60 ปี-เกษียณ

      ปัจจุบัน อส.ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  มีจำนวน 301 นาย

      พบข้อความ ที่แผ่นป้าย ในกองร้อย อส.  สูบฉีด ให้หัวใจฮึกเหิม ขึ้นเฉียบพลัน ทันควัน…

ปวงข้า อส.ขอตั้งวาจา จะปกป้องพารา  จนสิ้นใจ…….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง