อัยการภาค 4 เปิดให้บริการทางกฎหมายเพิ่มเติมทุกวันเสาร์ ที่ขอนแก่น เน้นหนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย

อัยการภาค 4 เปิดให้บริการทางกฎหมายเพิ่มเติมทุกวันเสาร์ ที่ขอนแก่น เน้นหนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย “ปริญเดช” เผยรับฟังทุกปัญหาและให้บริการอย่างเข้าถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ก.พ.2565 ที่สำนักงานอัยการภาค 4 ถนนศูนย์ราชการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสำนักงานอัยการภาค 4 และสำนักงานอัยการ จ.ขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้น พร้อมกันกับสำนักงานอัยการ 9 สำนักงานทั่วทั้งประเทศ โดยมีคณะผู้พิพากษา, อัยการ และ คณะทำงานด้านการให้บริการทางกฎหมายร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 กล่าวว่า ยอมรับว่าปัจจุบันการให้บริการของสำนักงานอัยการภาค 4 และสำนักงานอัยการ จ.ขอนแก่น ในวันและเวลาทำการปัจจุบันนั้นมีผู้มาติดต่อราชการและขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายในแต่ละวันนั้นมีเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันจากข้อมูลของสำนักงานอัยการสูงสุดยังคงพบว่ายังคงมีกลุ่มประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างบริษัทเอกชน ที่ไม่สามารถมาขอใช้บริการด้านกฎหมายได้ในวันและเวลาราชการ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้กำหนดแผนงานเชิงรุกด้วยการจัดทำโครงการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ เพิ่มเติมขึ้นในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นำร่องครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานอัยการ ซึ่งประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยา,ชลบุรี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,เชียงใหม่,พิษณุโลก,ราชบุรีและสงขลา และสำนักงานส่วนกลางคือที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือกฎหมาย 1 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติสายด่วน 1157

“การให้บริการประชาชนเพิ่มเติมในทุกวันเสาร์ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้กับประชาชนได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งสำนักงานอัยการภาค 4 ได้มอบหมายให้ สำนักงานอัยการขอนแก่นแผนกคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นแม่งานหลักในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวและเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ทันที ในการให้บริการในเรื่องของคำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย, การจัดทำนิติกรรมสัญญา,การประนอมข้อพิพาท,การให้ความช่วยเหลือด้านอรรถคดีโดยการจัดทนายความอาสาว่าต่างและแก้ต่างทางคดี,การดำเนินคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค,การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน,การจัดการและแต่งตั้งผู้รับมรดก รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง”

นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4

อธิบดีอัยการภาค 4 กล่าวต่ออีกว่า ในการปฎิบัติงานในทุกวันเสาร์นั้น สำนักงานอัยการ จ.ขอนแก่น จะมีพนักงานอัยการประจำการ 1 คน,นิติกร 1 คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คนเข้าเวรปฎิบัติหน้าที่การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ โดยที่ประชาชนที่มาขอรับบริการนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายๆใด เนื่องจากคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานนั้นได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดจากงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่แล้ว ซึ่งการเปิดให้ริการเพิ่มเติมทุกวันเสาร์นั้นจะทำให้ประชาชนที่ไม่สะดวกมาติดต่อราชการกับสำนักงานอัยการในวันและเวลาทำการ คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะสามารถเข้าถึงการให้บริการของสำนักงานอัยการได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง