ขอนแก่นเตรียมเปิดงานแห่เทียนพรรษา 24 ก.ค.นี้ โดยปีนี้รับพระราชทานเทียนพรรษาเป็นปีแรก

news2020_Facebook1
ads2500x300

        9 ก.ค. 64 ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพรรษาพระราชทาน “โครงการแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564” โดยเป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีวัฒนธรรม

        จังหวัดขอนแก่น ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างสูงสุด และจำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้น้อยที่สุด ซึ่งกำหนดให้มีการเคลื่อนเทียนพรรษา จากพื้นที่อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 ต้น มาจัดแสดงให้ประชาชนผู้ที่สนใจ ได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 18.00- 24.00 น. และมีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 24 กรกฎาคม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564

โดยจะมีขบวนต้นเทียนพรรษา จำนวน 9 ขบวน จาก 9 หน่วยงาน คือ
        1.ขบวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงสถานที่สำคัญ พระธาตุขามแก่นและอุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานธรณีขอนแก่น
        2.เทศบาลนครขอนแก่น จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงสถานที่สำคัญ พระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน (พระมหาธาตุ 9 ชั้น) และพระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธพระลับ
        3. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงวรรณกรรมเรื่องสินไซ และศาสนสถาน โบสถ์วัดสนวนวารีพัฒนาราม
        4. เทศบาลเมืองชุมแพ จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงโบราณสถานพระพุทธไสยาสน์ของดีเมืองชุมแพ ข้าวทับทิมชุมแพ ศาลหลักเมืองและแหล่งท่องเที่ยวถ้ำพญานาค
        5. เทศบาลเมืองเมืองพล จัดทำรูปเทียนพรรษา แสดงถึงศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองผ้ามัดหมี่และประเพณีฮีตสิบสอง
        6. สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงโบราณสถานกู่ประภาชัย
        7. เทศบาลเมืองกระนวน จัดทำรูปภาพเทียนพรรษา แสดงถึงศิลปะการเป่าแคนและการทำแคน
        8.เทศบาลเมืองศิลา จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงสถานที่สำคัญองค์พระประธานพุทธมณฑลอีสาน
        9. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดทำรูปภาพเทียนพรรษา แสดงถึงประเพณีผูกเสี่ยวและศิลปะการทำพานบายศรี

        โดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานวโรกาส ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการจัดงาน เข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษา ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

        จากนั้นจังหวัดขอนแก่น จะมีพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากท่าอากาศยานขอนแก่น โดยรถบุษบก ซึ่งประดับตกแต่งรถบุษบก โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นดำเนินการประดับตกแต่งสถานที่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น เพื่อรับเทียนพรรษาพระราชทาน อย่างสมพระเกียรติ โดยจะเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อเชิญไปประดิษฐานไว้ที่ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ก่อนที่จะมีพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ในวันที่ 25 กรกฎาคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ รักษา สืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานถวายเทียนพรรษาที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

        สำหรับประชาชน ที่สนใจสามารถชมความงดงามของต้นเทียนพรรษา ทั้ง 9 ต้น ได้ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจัดแสดงต้นเทียน ณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วม มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ รักษา สืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานถวายเทียนพรรษาที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

                 

ที่มา คนพันธุ์แชร์ สวท.ขอนแก่น

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง