ผู้ว่าฯขอนแก่น ประกาศแทรกแซงราคาอาหาร 27 ม.ค.นี้ พร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนแก้ของแพงรับตรุษจีน (มีคลิป)

  • สั่งให้ปศุสัตว์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อคสินค้าและสถานะคงคลังของห้องเย็นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดที่มีอยู่ทั้งหมด 10 แห่ง ว่ามีการกักตุนหรือมีสถานะคงคลังอย่างไร
  • จัดมหกรรมอาหารทางเลือก เนื้อจระเข้, เนื้อเป็ด, เนื้อแพะ, เนื้อแกะ, เนื้อปลา
  • นำผลผลิตจากโครงการโคก หนอง นา โมเดล และโครงการธนาคารอาหารหรือ Food Bank จากทั้ง 26 อำเภอของจังวัดมาจำหน่ายราคาถูกกว่าราคาท้องตลาด ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด
  • เร่งเปิดตลาดนัดโค-กระบือ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 ม.ค.2565 ที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เรียกประชุมด่วนปศุสัตว์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัด เพื่อตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าแพงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนที่พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่รวมไปถึงพ่อค้า-แม่ค้า มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายขึ้นอันมีผลมาจากผู้ผลิตมีการปรับราคาขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะเนื้อหมู,เนื้อไก่,ปลา,ไข่ไก่ และน้ำมันปาล์ม

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้มีคำสั่งให้ปศุสัตว์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อคสินค้าและสถานะคงคลังของห้องเย็นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดที่มีอยู่ทั้งหมด 10 แห่ง ว่ามีการกักตุนหรือมีสถานะคงคลังอย่างไร เดิมห้องเย็นต่างๆจะต้องรายงานให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในทุกวันจันทร์ แต่จากภาวะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น คณะทำงานจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบทุกวันและให้มีการรายงานสถานะคงคลังให้กับทางจังหวัดได้รับทราบแบบวันต่อวันเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า โดยเฉพาะในกลุ่มเนื้อสัตว์ในระยะนี้ รวมทั้งการเปรียบเทียบสถานะคงคลังที่เป็นข้อมูลเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันและตรวจสอบว่าเมื่อช่วงตรุษจีนของปีที่ผ่านมากับปีนี้มีการกักตุนสินค้าหรือการบริหารจัดการสินค้าอย่างไร

“คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ และตลาดในพื้นที่ทั้งจังหวัดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสการขึ้นราคา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า การปรับขึ้นราคาดังกล่าวมาจากภาวะต้นทุนและโรงงานผลิตรวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีการปรับราคาขึ้น ทำให้พ่อค้า-แม่ค้า ที่ขอนแก่น จึงต้องปรับราคาขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นคณะทำงานด้านกำกับและควบคุมราคาสินค้าจะต้องตรวจเข้มในรายละเอียดให้มากกว่านี้

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคในช่วงของวันจับจ่ายสินค้าเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง จังหวัดจึงได้กำหนดจัดมหกรรมอาหารและสินค้าราคาถูก โดยจะเป็นการนำผลผลิตจากโครงการโคก หนอง นา โมเดล และโครงการธนาคารอาหารหรือ Food Bank จากทั้ง 26 อำเภอของจังวัดมาจำหน่ายราคาถูกกว่าราคาท้องตลาด ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด รวมทั้งการแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางได้นำกลับไปรับประทานอีกด้วย”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า นอกจากภาวะสินค้าราคาแพงที่เกิดขึ้นตามกลไกของตลาด ตามความต้องการของผู้ซื้อ และผู้ขาย รวมไปถึงความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ จังหวัดยังคงจะมีการนำเสนออาหารทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งเรื่องของเนื้อเป็ด,เนื้อแพะ,เนื้อแกะ,เนื้อปลา รวมไปถึงเนื้อจระเข้ ซึ่งพบว่าขอนแก่น ฟาร์มจระเข้ ขนาดใหญ่ที่ อ.แวงใหญ่ ที่เป็นอาหารทางเลือกที่สำคัญที่มีการส่งออกไปในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการเร่งเปิดตลาดนัดโค-กระบือ ให้เกิดการซื้อขายโค-กระบือและเข้าสู่กลไกของตลาดค้าเนื้อให้เร็วมากขึ้น

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการเลี้ยงสุกร ของจังหวัดพบว่าการเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเพื่อการส่งออก ซึ่งต่อปี เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งจังหวัด 4,345 ราย ทำการเลี้ยงสุกร 304,000 ตัวต่อปี จึงเป็นการหมุนเวียนเนื้อสัตว์ในระดับพื้นที่ได้อย่างดีอย่างมาก อีกทั้งในภาวะสินค้าที่มีราคาแพงในขณะนี้ยังคงส่งผลดีต่อสินค้าโอทอปและเอสเอ็มอี ที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเพื่อมาบริโภคหรือใช้ในการประกอบพิธีไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง