โปรดเกล้าโปรดฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

01-5653430

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ม.ค.2565 ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.พล จ.ขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.อ. สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอพลจำนวน 200 ผืน และอำเภอโนนศิลาจำนวน 200 ผืน รวมจำนวน 400 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง

โอกาสนี้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้อัญเชิญกระแสความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎร สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตินี้ไปได้ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ แก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบภัยมาโดยตลอด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง