ขอนแก่น เตรียมฉีดไฟเซอร์ เด็กอายุ 5-11 ปี ดีเดย์ 28 มกราคมนี้ (มีคลิป)

news2021_Facebook5111

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เผย คณะกรรมการควบคุมโรคฯ มีมติเตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 (ไฟเซอร์) ให้กับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ที่มีอยู่กว่า 130,000 คน ดีเดย์ 28 ม.ค. 65 นี้ แนะผู้ปกครองแจ้งความประสงค์กับสถานศึกษาเพื่อขอรับวัคซีน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ม.ค.2565 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดขอนแก่นว่า ณ ขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกิจกรรมทางสังคม และจากการเดินทางของประชาชน โดยได้มีการจัดทำประกาศจังหวัดขอนแก่น และมี ผลบังคับใช้คือประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่องมาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งค่อนข้างเข้มงวด เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ VUCA เพื่อเป็นการติดตาม และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น และ วางแผนการขับเคลื่อน การดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่นในมิติอื่นๆ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราการจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราการจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งทางจังหวัดได้มีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ซึ่งล่าสุดได้มีมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เตรียมข้อมูลการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี เพื่อรองรับการดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุดังกล่าว พร้อมขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อฉีดให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี โดยกำหนดดีเดย์ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 นี้ ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นมีเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี จำหนวนกว่า 130,000 คน ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานศึกษาต่างๆทั้งหมด เพื่อขอความยินยอมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับวัคซีน ขณะนี้มีพ่อแม่ ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ลูกหลานได้ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี แล้วกว่า 20,000 คน ขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 63 ยังคงเหลือประชากรที่ยังไม่ได้ฉีดตามเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 9 หมื่นคน

อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดขอนแก่นยังมีแนวโน้มที่สูงต่อเนื่อง การบังคับใช้ประกาศต่างๆของทางจังหวัดขอนแก่นยังคงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการงดจำห่นายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกร้านทุกพื้นที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีจำนวนคนร่วมงานจำนวนมากเกินกว่าที่ทางจังหวัดกำหนด และงดเรียนออนไซท์ใช้การเรียนออนไลน์ไปจนถึงสิ้นเดือน โดยทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะปรับมาตรการต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์ต่อไป และขอความร่วมมือทุกคนให้ถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันส่วนบุคคลทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร การ์ดไม่ตก

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง