คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ชาวหมู่บ้านเมืองประชาฯร่วมบริจาคเงินเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด รพ.สนาม

news2020_Facebook1

ขอนแก่น–ประธานหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น นำคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของหมู่บ้าน ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดและการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายพิเขฏฐ์ ศรีมูลผา ประธานคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองประชา หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านเมืองประชา ร่วมกันมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 (พุทธมณฑลอีสาน) ที่ดำเนินการบริหารจัดการโดย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายแพทย์ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ และนายแพทย์ภัทรนนท์ บุณยอุดมศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันรับมอบไว้ เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

        นอกจากนี้ นายพิเขฏฐ์ ศรีมูลผา ประธานคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองประชา คณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านเมืองประชา ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสนามขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่บริหารจัดการโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย.

  

////////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ รายงาน /////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง