กิ่งกาชาดอำเภอพล @ขอนแก่น ( กิ่งที่ 9/13 )

กิ่งกาชาดอำเภอพล @ขอนแก่น ( กิ่งที่ 9/13 )

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
          

         พล“ มาจาก คำที่มีความหมาย ในยุคสมัยที่ล่วงมา พศ.2321  อันหมายถึง กำลังทหารที่มีไว้ป้องกันประเทศชาติ

         ในยุคกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  โปรดเกล้าให้พระยาจักรี และ เจ้าพระยาสุรสีห์ เป็นแม่ทัพไปปราบพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์ที่คิดแข็งเมือง  เมื่อชนะศึก และเดินทางกลับ บนเส้นทางผ่าน พบว่า บริเวณโดยรอบของ “บึงละเลิงหวาย“ มีสภาพ อุดมสมบูรณ์ เป็นชัยภูมิสำคัญ ไพร่พล ตั้งบ้านเรือน ต่อมาถึงมีราษฏร์ เข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็น หมู่บ้าน ใหญ่ ในเวลาต่อมา

         อำเภอพล“ ได้รับการประกาศเป็นการปกครอง ระดับอำเภอ เมื่อปี  2457 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของจังหวัดขอนแก่น  มีประชากร  86,477 คน, อาศัยอยู่ใน   132  หมู่บ้าน,   14,023  หลังคาเรือน พื้นที่ 420 ตารางกิโลเมตร

         กิ่งกาชาดอำเภอพล“ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ลำดับที่ 250   โดยมีคู่เสี่ยวนักธุรกิจ จากส่วนกลาง และ นักธุรกิจในพื้นที่ จับคู่กัน บริจาคเพื่อเป็นทุนประเดิมในการ จัดตั้ง คือ คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และ คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์  ผู้บริหาร เอ็นไอจี พรีเมี่ยม คาร์  ปัจจุบัน มีสมาชิก 202 คน ในจำนวนนี้ เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 10 คน

         นายอำเภอ คนปัจจุบัน คือ นายเพชร  สุพพัตกุล และยังทำหน้าที่ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพล อีกตำแหน่ง เล่าว่า การตรวจเชิงรุกในสถานการณ์โควิด-19  พบผู้ติดเชื้อคนแรก เมื่อ 03 พฤษภาคม 2564 และ ตัวเลขเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการปิด พื้นที่ 25 หมู่บ้าน ใน 9 ตำบล   โดยมีกำลังสำคัญจากกิ่งกาชาดอำเภอพล เป็นอีกแรง ที่เข้ามาช่วย จนผ่านพ้นวิฤกต มาได้ด้วยดี

         อีก คนดัง-เรื่องดัง ของอำเภอพล คือ “มอกระแส ชนะวงศ์ “ จากเด็กชายบ้านนอก ที่มุ่งมั่น เข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช เขาทำให้คนไทย รู้จักคำว่า “หมอชนบท“ ได้รับรางวัลแมกไซไซ  เดินเข้าสู่เส้นทางการเมือง เป็น สส., เป็นรัฐมนตรี  เป็นผู้บริหาร/เจ้าของ สถาบันการ ศึกษา ในบ้านเกิด

          ปัจจุบันมอบลูกชาย-ลูกสาว รับช่วงดูแล  วันนี้…ขอใช้ชีวิต สบายๆ กับ วัย 88 และ ล่าสุด อีกครั้ง กับการทำให้คนในโลกออนไลน์ ตาร้อนผ่าวๆ กับ สาววัย 68 ….อิจฉา..ล่ะซิ…

///////////////////////////////////////////////////////

        กิ่งกาชาด” เป็นสมาชิกของ “เหล่ากาชาด“ ดูแลงาน “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้ “ ในระดับอำเภอ

        เหล่ากาชาด“  ดูแลงานในระดับ จังหวัด และเป็นสมาชิกของ  สภากาชาดไทย“   ซึ่งดูแลงาน ทั้งประเทศไทย

         “กิ่งกาชาด” จึงมีความสำคัญระดับพื้นที่ ของแต่ละอำเภอ แต่ละพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีข้อดี คือ เข้าถึงความเดือดร้อนของราษฏร์ ด้วยความรวดเร็ว รู้พื้นที่ รู้ปัญหา แสวงหาแนวทางบรรเทาทุกข์อย่างตรงจุด ด้วยความเอื้ออาทร ต่อกัน พวกเขาล้วนเป็นเครือญาติ เป็นชุมชนที่จะดูแล ทุกข์ สุขกัน เป็นพลังสามัคคี ที่ต่อจุดความเข้มแข็งให้ประเทศชาติ ได้อย่างเข้มแข็งและยืนยาว

        “เหล่ากาชาด” จึงมีหน้าที่ ในการช่วยหนุนเสริม เติมกำลังใจ สนับสนุน ในสิ่งที่ขาด ที่สำคัญและน่าชื่นชม คือ สมาชิก ในพื้นที่เป็นพลัง ที่จะช่วยกันขับเคลื่อน ชุมชนบ้านเกิดของพวกเขา พร้อมที่จะส่งต่อ บ้านเมือง ให้ลูกหลาน ด้วยคำว่า “สำนึกรักบ้านเกิด

บันทึกช่วยจำ : ประเทศไทย มี 878 อำเภอ มีกิ่งกาชาด จำนวน 285 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 32

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง