ครม. อนุมัติ ซื้อ “ซิโนแวค” เพิ่มเติม 10.9 ล้านโดส วงเงินกว่า 6 พันล้าน และเห็นชอบจัดหา Pfizer คาด 20 ล้านโดส

news2020_Facebook1

        6 ก.ค. 64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบการจัดหาวัคซีนโควิด Sinovac เพิ่มเติม 10.9 ล้านโดส กรอบวงเงิน 6,111,412,000 บาทที่จะใช้จากวงเงินกู้ โดยกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้จัดหาวัคซีนโควิดโดยแบ่งเป็นเดือนกรกฎาคม 3,894,800,000 บาท เดือนสิงหาคม จำนวน 2,169,960,000 บาท โดยมีค่าบริการจัดการวัคซีนโควิดและส่วนที่เกี่ยวข้องอีก 46,652,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,111,412,000 บาท

        นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีน Pfizer และมอบให้กับทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในสัญญา และรับข้อสังเกตของอัยการสูงสุดไปดำเนินการ ในการเจรจาหรือพูดคุยต่อเนื่องกับด้านผู้ผลิต Pfizer ในเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นจำนวน 20 ล้านโดส ทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาได้ เพราะเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่กรมควบคุมโรคจะต้องเจรจาเพิ่มเติมกับทางผู้ผลิตอีกครั้งหนึ่ง

        นอกจากนี้ ครม. พิจารณาเห็นชอบการตกลงกับทางสหรัฐอเมริกา เพื่อรับมอบความช่วยเหลือวัคซีน หรือวัคซีนที่บริจาคจากทางสหรัฐอเมริกา ยี่ห้อ Pfizer ซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางด้านรัฐบาลจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม

        นายอนุชากล่าวอีกว่า ครม. เห็นชอบการจัดหาวัคซีน Moderna ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนต้องชำระเงินกับทางภาคเอกชนในการฉีดวัคซีน โดย ครม. เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดยองค์การเภสัชกรรม เป็นตัวกลางในการจัดหาวัคซีนทางเลือก ให้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ลงนามในสัญญาและรับข้อสังเกตเช่นเดียวกันกับวัคซีน Pfizer ที่มีความเห็นจากอัยการสูงสุด เพื่อไปดำเนินการให้เหมาะสมกับเรื่องการเจรจาสัญญาเช่นเดียวกัน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง