กิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้อง @ขอนแก่น (กิ่งที่ 8/13)

กิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้อง @ขอนแก่น  ( กิ่งที่ 8/13 )
ads2500x300

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
     

        หนอง“ หมายถึง บึงน้ำ ที่มีขนาดต่างๆกัน คำไทยจึงมักมีคำสร้อย อาทิ ห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งมีนัยยะของความเข้าใจว่า เป็นแอ่งน้ำที่มีขนาดแตกต่างกันออกไป

        อำเภอหนองสองห้อง“  จึงมีที่มีมา ในแนวทาเดียวกัน โดยลักษณะของภูมิที่ตั้ง มีบึงน้ำขนาดใญ่ ที่มีเนินดินกั้น เป็นที่มาของชื่อชุมนุน นับเนื่องนั้นมา

        ประชากร  76,954 คน พื้นที่ 514 ตารางกิโลเมตร  137 หมู่บ้าน

        กิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้อง“   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ลำดับที่ 258  ปัจจุบันมีสมาชิก 49 คน โดยมี คู่เสี่ยวนักธุรกิจ จากส่วนกลาง และ นักธุรกิจในพื้นที่ จับคู่กัน บริจาคเพื่อเป็นทุนประเดิมในการจัดตั้ง คือ คุณธีรรัตน์  ปัณฑรสูตร ซีอีโอ บริษัท ซิมโฟซี  คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  และคุณชาญณรงค์  บุริสตระกูล ซีอีโอ บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด-ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งประธานหอ การค้าจังหวัดขอนแก่น

        อำเภอหนองสองห้อง เป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองสงบ น่าอยู่ คนน่ารัก มีน้ำใจ การทำงานจิตอาสา ในพื้นที่ ทุกคนเต็มใจ

        พบว่า “คหบดี “ ในพื้นที่ ตื่นตัวออกมาช่วยกัน ด้านงานชุมชน จึงทำให้หลายกิจกรรม สำเร็จลุล่วง อย่างงดงาม โดยไม่ต้องมีเงินเป็นปัจจัยหลัก ในการทำงาน  อาทิ ดร.รัตนาภรณ์  สมบูรณ์ และ คุณชลลดา  อรรณนพพร

        สังคมเล็ก จึงน่าอยู่ รู้จักกัน หัวบ้าน ท้ายบ้าน แบ่งของกิน ขนม อาหารผลไม้  งานบรรเทาทุกข์ จึงเกิดความสามัคคี นัดแนะกัน เป็นประจำ

        กิจกรรมของสังคม จึงเป็น “แม่เหล็ก“  ให้ผู้คน ออกมาพบเจอกัน เกิดมิตรภาพ และขับเคลื่อนชุมชน ร่วมกัน ความภาคภูมิใจ เกิด ในถิ่นเกิด และขอใช้ชีวิตบั้นปลาย ที่ ที่เราเกิด…….

        “กาชาด“  ให้บทเรียน ในการปลดปลง ปล่อยวาง ท้ายที่สุด ก็เอาอะไรไปไม่ได้ ดังนั้น ควรทำความดี ในยามที่ยังมีลมหายใจ กันเถอะ……….

///////////////////////////////////////////////////////

        กิ่งกาชาด” เป็นสมาชิกของ “เหล่ากาชาด“ ดูแลงาน “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้ “ ในระดับอำเภอ

        เหล่ากาชาด“  ดูแลงานในระดับ จังหวัด และเป็นสมาชิกของ  สภากาชาดไทย“   ซึ่งดูแลงาน ทั้งประเทศไทย

         “กิ่งกาชาด” จึงมีความสำคัญระดับพื้นที่ ของแต่ละอำเภอ แต่ละพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีข้อดี คือ เข้าถึงความเดือดร้อนของราษฏร์ ด้วยความรวดเร็ว รู้พื้นที่ รู้ปัญหา แสวงหาแนวทางบรรเทาทุกข์อย่างตรงจุด ด้วยความเอื้ออาทร ต่อกัน พวกเขาล้วนเป็นเครือญาติ เป็นชุมชนที่จะดูแล ทุกข์ สุขกัน เป็นพลังสามัคคี ที่ต่อจุดความเข้มแข็งให้ประเทศชาติ ได้อย่างเข้มแข็งและยืนยาว

        “เหล่ากาชาด” จึงมีหน้าที่ ในการช่วยหนุนเสริม เติมกำลังใจ สนับสนุน ในสิ่งที่ขาด ที่สำคัญและน่าชื่นชม คือ สมาชิก ในพื้นที่เป็นพลัง ที่จะช่วยกันขับเคลื่อน ชุมชนบ้านเกิดของพวกเขา พร้อมที่จะส่งต่อ บ้านเมือง ให้ลูกหลาน ด้วยคำว่า “สำนึกรักบ้านเกิด

บันทึกช่วยจำ : ประเทศไทย มี 878 อำเภอ มีกิ่งกาชาด จำนวน 285 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 32

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง