ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสมรรถนะทางวิชาการ ประจำปี ค.ศ. 2021-2022

top10Thaiu copy

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากสมรรถนะทางวิชาการ ประจำปี ค.ศ. 2021-2022 ที่เรียกว่า University Ranking by Academic Performance (URAP) 2021-2022 ที่ https://urapcenter.org/Rankings/2021-2022/World_Ranking_2021-2022

URAP 2021-2022 มีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับไว้ทั้งหมด 3002 อันดับ ปรากฏผลอันดับโลก (พร้อมคะแนน) ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

World Top 20
1 Harvard University (600), 2 University of Toronto (586.23), 3 University College London (579.5), 4 Stanford University (572.61), 5 University of Oxford (568.75), 6 Johns Hopkins University (565.69), 7 University of Cambridge (553.25), 8 University of Michigan (552.87), 9 University of Washington Seattle (549.87), 10 Tsinghua University (547.46), 11 Shanghai Jiao Tong University (547.45), 12 Imperial College London (546.2), 13 Universite Paris Saclay (544.9), 14 University of Pennsylvania (544.88), 15 Zhejiang University (540.48), 16 University of California Los Angeles (540.04), 17 Massachusetts Institute of Technology (MIT) (539.59), 18 Sorbonne Universite (539.03), 19 Columbia University (535.94), 20 University of Sydney (535)

Europe Top 10

3 University College London (579.5), 5 University of Oxford (568.75), 7 University of Cambridge (553.25), 12 Imperial College London (546.2), 13 Universite Paris Saclay (544.9), 18 Sorbonne Universite (539.03), 21 University of Copenhagen (533.08), 24 Universite de Paris (529.67), 38 KU Leuven (512.24), 40 University of Amsterdam

 

Asia Top 10

10 Tsinghua University (547.46), 11 Shanghai Jiao Tong University (547.45), 15 Zhejiang University (540.48), 22 Peking University (532.28), 27 National University of Singapore (522.39), 35 Sun Yat Sen University (513.6), 37 University of Tokyo, 42 Huazhong University of Science & Technology (509.19), 45 Fudan University (506.31), 49 Seoul National University (SNU) (502.92)

 

Australia Top 10

20 University of Sydney (535), 23 University of Melbourne (530.17), 32 Monash University (517.26), 34 University of Queensland (514.51), 39 University of New South Wales (511.22), 111 University of Western Australia (460.99), 142 University of Adelaide (448.21), 148 Australian National University (444.14), 211 Curtin University (418.58), 225 University of Technology (414.27)

ASEAN Top Universities
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการจัดอันดับใน URAP 2021-2022 เป็นจำนวน 7 ประเทศ รวม 96 สถาบัน แยกเป็นรายประเทศ (พร้อมช่วงอันดับ) ดังนี้ คือ สิงคโปร์ 7 แห่ง (27-2587), มาเลเซีย 31 แห่ง (265-2949), เวียดนาม 17 แห่ง (427-2890), ไทย 21 แห่ง (434-2882), อินโดนีเซีย 12 แห่ง (1111-2600), ฟิลิปปินส์ 6 แห่ง (1187-2457) และบรูไน 2 แห่ง (1675-2921) โดยที่ได้รับการจัดอันดับไม่เกินอันดับ 1000 มีทั้งหมด 4 ประเทศ จำนวนมหาวิทยาลัยรวม 16 แห่ง ตามลำดับอันดับและคะแนน ดังต่อไปนี้

THAILAND
ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการจัดอันดับใน URAP 2021-2022 รวมทั้งหมด 21 แห่ง มีอันดับมหาวิทยาลัยโลก
(1) 434 Mahidol University (356.04),
(2) 516 Chulalongkorn University (338.71),
(3) 664 Chiang Mai University (307),
(4) 949 Khon Kaen University (264.85),
(5) 951 Prince of Songkla University (264.77),
(6) 1055 Kasetsart University (254.37),
(7) 1212 King Mongkuts University of Technology Thonburi (237.05),
(8) 1384 Thammasat University (221.48),
(9) 1657 Suranaree University of Technology (196.33),
(10) 1837 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (181.29),
(11) 1838 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang (181.18),
(12) 1853 Naresuan University (179.77),
(13) 1881 Mae Fah Luang University (177.72),
(14) 2061 Asian Institute of Technology (163.92),
(15) 2330 Srinakharinwirot University (144.12),
(16) 2476 Mahasarakham University (134.74), 2654 Silpakorn University (121.38),
(17) 2654 Silpakorn University
(18) 2773 Burapha University (113.68),
(19) 2806 Walailak University (111.24),
(20) 2820 Ubon Ratchathani University (109.68),
(21) 2882 Maejo University (105.63)

เกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ URAP Research Laboratory, Middle East Technical University, Turkey ใช้ใน URAP 2021-2022 ตามที่ปรากฏที่ https://urapcenter.org/Methodology ประกอบด้วยตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล และน้ำหนักคะแนน ดังนี้
Indicator Objective Coverage Source Weight
Article Current Scientific Productivity 2020 InCites* 21%
Citation Research Impact 2016-2020 InCites* 21%
Total Document Scientific Productivity 2016-2020 Incites* 10%
Article Impact Total (AIT) Research Quality 2016-2020 InCites* 18%
Citation Impact Total (CIT) Research Quality 2016-2020 InCites* 15%
International Collaboration International Acceptance 2016-2020 Incites* 15%
*Data provided by Clarivate Analytics, Philadelphia, PA, USA.

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง