ขอนแก่นจัดให้บริการวัคซีนโดเดอร์นา ทั้งคนขอนแก่น คนต่างจังหวัด และชาวต่างชาติ เริ่มวันนี้วันแรก (มีคลิป)

คนขอนแก่น ต่อคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าวันแรกคึกคัก แพทย์ย้ำชัดให้บริการเข็ม 1 ห่างจากเข็ม 2 รวม 3-4 สัปดาห์ วอนทุกคนที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนเร่งเข้ารับการฉีดแบบเลือกได้ทุกสูตร โดยไม่มีการจำกัดจำนวนคน

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ธ.ค.2564 ที่หน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในศูนย์การค้าอู้ฟู่ ริม ถ.มิตรภาพ ตรงข้ามสำนักงานหอการค้าและสภาอุตสาหกรม จ.ขอนแก่น นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำแพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมไปถึงผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนตามการนัดหมายของทีมแพทย์ ตามตารางการให้บริการของศูนย์อนามัยที่ 7 ได้กำหนดไว้ ซึ่งวันนี้ได้รับความสนใจจากชาวขอนแก่นและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงชาวต่างชาติ ที่ทยอยกันมาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นวันแรกที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้เพิ่มสูตรการฉีดวัคซีนตามการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ในสูตร โมเดอร์น่า ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนสูตรล่าสุดที่รัฐบาลได้กำหนดและตามการจัดสรรวัคซีน ทำให้ผู้ที่ยังคงไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้มาลงทะเบียนและเข้ารับการตรวจสอบสิทธิ์การฉีดวัคซีนเข็มแรกโมเดอร์น่า ที่หน่วยบริการการฉีดวัคซีนของศูนย์อนามัยที่ 7 วันแรกวันนี้แน่นขนัดกันตั้งแต่ช่วงเช้า ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดระบบคิวและกำหนดรอบเวลาการฉีดวัคซีนตลอดทั้งวัน

          นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ทางจังหวัดได้กำหนดแผนการฉีดวัคซีนตามการจัดสรรล่าสุดคือโมเดอร์น่าเข็มที่ 1 ให้กับผู้ที่ไม่เคยรับการฉีดวัคซีน และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้มีการกำหนดคิกออฟที่เป็นมหกรรมวัคซีนโมเดอร์น่าทั้งจังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกพร้อมกันทั้งจังหวัด ที่ซึ่งพบว่ามีคนขอนแก่นที่ยังเฝ้ารอวัคซีนทางเลือกโดยเฉพาะ mRNA ยี่ห้อโมเดอร์น่า ซึ่งวันนี้กว่า 80% ของประชาชนที่มาฉีดในวันนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการฉีดโมเดอร์น่า เข็ม 1 ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในแผนการที่จังหวัดจะมีผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครอบคลุมทั้งจังหวัดมากถึงร้อยละ 80

          “วัคซีนโมเดอร์น่า จะ เหมือนวัคซีนไฟเซอร์เพราะอยู่ในกลุ่มวัคซีน mRNA ดังนั้นระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 1 ก็จะห่างจาก เข็ม 2 ประมาณ 3-4 สัปดาห์ แต่ไฟเซอร์ก็จะมีช่วงของอายุที่ฉีดมากกว่าคือสามารถฉีดในกลุ่ม 12-18 ปีได้ด้วย ในระยะที่การให้บริการของหน่วยฉีดของศูนย์อนามัยที่ 7 ที่ศูนย์การค้าอู้ฟู่ ใช้กำลังเจ้าหน้าที่วันละประมาณ 40 คน ให้บริการประชาชนชาวขอนแก่นและผู้ที่มีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนจากจังหวัดต่างๆรวมทั้งชาวต่างชาติ วันละประมาณ 1,200-1,700 คน ซึ่งหน่วยฉีดวัคซีนของศูนย์อนามัยที่ 7 ที่เริ่มให้บริการมาตั้งแต่เริ่มการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน พ.ค. และวันนี้เป็นวันแรกที่ให้บริการวัคซีนในทุกสูตร ซึ่งคณะทำงานด้านวัคซีนของ ศูนย์ฯ ได้บริหารจัดการวัคซีนทุกชนิด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนตามความต้องการ ตามรอบเวลาการให้บริการในแต่ละวัน”

          นพ.ชาตรี กล่าวต่ออีกว่า ยังคงเชิญชวนให้กับผู้ที่ยังไม่เข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการวัคซีนใกล้บ้านกันให้เร็วที่สุด ซึ่งหน่วยบริการวัคซีนของศูนย์อนามัยที่ 7 นั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตามรอบการจัดสรรวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้ ดังนั้นการเร่งฉีดให้กับประชาชนทุกคน รวมทั้งชาวต่างชาติ ที่ทำงานหรืออาศัยในพื้นที่ขอนแก่น เพียงแค่แสดงเอกสารก็สามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างครบถ้วน เพราะไวรัสโควิดนั้นไม่ได้เลือกเชื้อชาติ และสามารถที่จะติดได้ทุกคน ดังนั้นมาตรการป้องกันและควบคุม รวมทั้งการเข้าถึงวัคซีนตามที่รัฐจัดสรร ที่วันนี้ครบทุกสูตรแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนกันทั้งหมด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง