กิ่งกาชาดภูเวียง @ขอนแก่น (กิ่งที่ 1/13)

กิ่งกาชาดภูเวียง @ขอนแก่น  (กิ่งที่ 1/13)

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
     

         กิ่งกาชาด“ เป็นสมาชิกของ “เหล่ากาชาด“ ดูแลงาน “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้ “ ในระดับอำเภอ

         เหล่ากาชาด“  ดูแลงานในระดับ จังหวัด และเป็นสมาชิกของ  “สภากาชาดไทย“   ซึ่งดูแลงาน ทั้งประเทศไทย

         กิ่งกาชาด“ จึงมีความสำคัญระดับพื้นที่ ของแต่ละอำเภอ แต่ละพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีข้อดี คือ เข้าถึงความเดือดร้อนของราษฏร์ ด้วยความรวดเร็ว รู้พื้นที่ รู้ปัญหา แสวงหาแนวทางบรรเทาทุกข์อย่างตรงจุด ด้วยความเอื้ออาทร ต่อกัน พวกเขาล้วนเป็นเครือญาติ เป็นชุมชนที่จะดูแล ทุกข์ สุขกัน เป็นพลังสามัคคี ที่ต่อจุดความเข้มแข็งให้ประเทศชาติ ได้อย่างเข้มแข็งและยืนยาว

         “เหล่ากาชาด“  จึงมีหน้าที่ ในการช่วยหนุนเสริม เติมกำลังใจ สนับสนุน ในสิ่งที่ขาด ที่สำคัญและน่าชื่นชม คือ สมาชิก ในพื้นที่เป็นพลัง ที่จะช่วยกันขับเคลื่อน ชุมชนบ้านเกิดของพวกเขา พร้อมที่จะส่งต่อ บ้านเมือง ให้ลูกหลาน ด้วยคำว่า “สำนึกรักบ้านเกิด

จากนี้ไป บทความนี้  ขอนำเรื่อง  “กิ่งกาชาด“  ทั้ง 13 แห่ง สู่เล่ากันฟัง แบบ สนุกๆ……

///////////////////////////////////////////////////////

         “อำเภอภูเวียง“  เป็นอำเภอเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์การก่อตั้ง มายาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2300  ขึ้นต่อ ประเทศลาว ด้วยว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จึงมีราษฏร์อพยพเข้ามาอาศัย

         ในรัชสมัย พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงส่งเจ้าพระยาจักรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ไปตีเมืองเวียงจันทร์ และพื้นที่ดังกล่าว จึงเป็นของไทย สืบมา

         ในปี 2369 หรือ  195 ปี ก่อน กระทรวงมหาดไทย ประกาศ ให้ “อำเภอภูเวียง“ จึงเป็น อำเภอหนึ่ง ของจังหวัดขอนแก่น  นับเนื่องมา

         กิ่งกาชาดอำเภอภูเวียง“  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2561 เป็นลำดับที่ 251 ของประเทศไทย โดยมี “คู่เสี่ยว“  นักธุรกิจ จากส่วนกลาง และ นักธุรกิจ ในพื้นที่จังวัดขอนแก่น ร่วมกันบริจาคเงินทุนประเดิมในการก่อตั้ง 100,000./บาท คือ : คุณวลัยณัฐ  ตรีวิศวเวทย์ CEO บมจ.ทีทีดับบลิว และ คุณวาสนา ทวีแสงสกุลไทย ผู้บริหาร บมจ. ช.ทวี ขอจารึกชื่อ ทั้งสองท่านไว้ เป็นประวัติศาสตร์ และเป็นคำขอบคุณของชาวอำเภอภูเวียง มา ณ โอกาสนี้

         นายกกิ่งกาชาดอำเภอภูเวียง  คนแรก คือ นางมนฤดี  ไชยกิจ ปี 2561-2564 และ นางกิตติมา ก้านจักร ปี 2564-ปัจุบัน

          ปัจจุบัน มีสมาชิก  จำนวน 98 คน  ล้วนเป็นผู้มีจิตอาสา ที่จะช่วยดูแล พี่น้อง ประชากร จำนวนกว่า 7 หมื่นคน ใน 14,453 หลังคาเรือน ของ  114 หมู่บ้าน บนพื้นที่ 621 ตารางกิโลเมตร

         ที่น่าชื่นชม คือ วันที่ 07 ธันวาคม 2564 มีสมาชิก ประเภทกิตติมศักดิ์ เพิ่มขึ้นอีก 3 ท่าน มาเสริมพลัง การทำงานให้ พี่น้องชาวภูเวียง  ได้แก่ คุณวิภา เรืองประเสริฐกุล, คุณนิภา  เล้าประเสริฐ และ คุณครูเยาวเรศ  บู่แก้ว

         คนภูเวียง ไม่ทอดทิ้งกัน“   ยามมีทุกข์ภัย น้ำใจจากกาชาด ลงถึงมือ ที่สัมผัสได้ และ กำลังใจที่ส่งตรงไปในทันที ที่เกิดเหตุเภทภัย

         กระทรวงมหาดไทย วางโครงสร้าง ของข้าราชการและ “หลังบ้าน“ ให้ช่วยงานกันแข็งขัน เพราะ “นายกกิ่งกาชาด“ คือ “คุณนายท่านนายอำเภอ“  ของทุกอำเภอ แต่หาก “คุณนาย“ ไม่สะดวก “ท่านนายอำเภอ“ จะรับหน้าที่ เป็น “นายกกิ่งกาชาด“ โดยตำแหน่ง จะไปแต่งตั้งผู้อื่นใด มิได้โดยเด็ดขาด…โปรดทราบ….ฮา…

บันทึกช่วยจำ : ประเทศไทย มี 878 อำเภอ มีกิ่งกาชาด จำนวน 285 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 32

…………………………………………………………………………….

 

 

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง