วันพ่อ@ขอนแก่น

วันพ่อ@ขอนแก่น

คอลัมน์ “ รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
     

       พ่อหลวง– รัชกาลที่ 9” เสด็จ สู่สวรรค์ ชั้นฟ้า เมื่อ ปี 2559 เวลา ผ่านหน้าพวกเราไป 5 ปี รวดเร็ว แต่ พวกเรารู้สึกได้ว่า พระองค์ท่าน อยู่ในใจพวกเรา ทุกวัน ทุกเวลา….

       ธ ทรงเป็น แรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่าง ลูกไทย ได้เดินตาม ประหนึ่งเรารัก บิดา มารดา ย่อมอยากให้ ท่านได้ ดีใจ ภูมิใจ ในตัวลูก ด้วยการ ทำดี เป็นคนดี

       เมื่อรวมพลังกันทั้งประเทศ จึงเป็นความยิ่งใหญ่ของการแสดงออก มาตลอดรัชสมัยของพระองค์ และเป็นความอบอุ่น ต่อลูกไทย ทุกคนมาช้านาน

       วันสำคัญ ของลูกไทย คือ การทำบุญ ทำดี อุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศล เชื่อว่า จะเป็น มหาพลัง อันยิ่งใหญ่ เหนือคณานับ

       ความยาวนาน กว่าช่วงชั่วอายุคน 70 ปี ของการทรงครองสิริราชย์สมบัติ เราเกิด เราโต เราสัมผัส เราจึงเทิดทูล สุดคำพรรณนา

       ในครอบครัว ของบ้าน วันเกิดของ คุณพ่อ-คุณแม่ จึงมีความหมายกับลูกๆ วัฒนธรรมของคนไทย มักจะเป็นวันรวมญาติ วันครอบครัว อาทิ วันเกิดอาม่า อากง ลูกหลานมา เต็มบ้าน เป็นวันเจอหน้า ถามทุกข์สุข เป็นครอบครัวใหญ่ ที่สังคมตะวันตก จะไม่มี จึงไม่มีวันเข้าใจ ความสุข ความสัมพันธ์  ของครอบครัวตะวันออก เยี่ยงนี้…. .

       สังเกต ไหม สังคมตะวันตก จะไม่มีคำว่า “กตัญญู รู้คุณ“  สังคมเสรีทางความคิด การแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง เด็กๆ เมื่อโต อายุ 18 ก็ออกจากบ้าน ไปทำมาหา กิน เองได้แล้ว  พ่อ-แม่ จึงต้องอยู่บ้านแบบโดดเดี่ยว  ซึ่งเขาชินกับวัฒนธรรมแบบของเขา

       พอรวมตัว มี พ่อหลวง องค์เดียวกัน จึงเป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันหยุด ที่กำหนดลงปฏิทิน ของทุกปี  และมักจะมีกิจกรรมเพื่อสังคม ออกจากบ้าน มาทำกิจกรรมกันในที่สาธารณะต่างๆ เห็นแล้วทุกคน ช่วยกันแบบเต็มใจ เป็นที่สุด

       สังคมไทย อบอุ่น  ดูแล มีน้ำใจต่อกัน มากที่สุดในโลก  ขออะไรที่มากกว่า “น้ำใจ  มีอีกไหม ?

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง