💥5 อันดับอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด และอำเภอที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเลยในจังหวัดขอนแก่น

ads2500x300

😷มีสมาชิกขอเข้ามาว่าอยากให้นำเสนอข้อมูล จำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละอำเภอในจังหวัดขอนแก่นให้ดูว่า สถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างไร จึงขอสรุปดังนี้ครับ

💥5 อันดับอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด
อันดับ 1 อำเภอเมือง 346 คน
อันดับ 2 อำเภอสีชมพู 60 คน
อันดับ 3 อำเภอภูเวียง 24 คน
อันดับ 4 อำเภอพระยืน 23 คน
อันดับ 5 อำเภอพล 21 คน

อำเภอที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเลย ได้แก่
• อำเภอเปือยน้อย
• อำเภอหนองนาคำ

ข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

+70

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง