ด่วน!! ขอนแก่น สั่งปิดโรงเรียน-ร้านอาหารห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มีคลิป)

annouce

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นมีมติสั่งปิดทุกโรงเรียนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และศูนย์เด็กเล็ก ทั้งรัฐบาล เอกชน รวมทั้งในสังกัด อปท.ทุกแห่งทั้งจังหวัด งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกร้าน และเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ทันที หลังสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น

      30 มิ.ย. 64 เมื่อเวลา 17.30 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ประชุมวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบว่ามีการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หลังเกิดคลัสเตอร์ในไซต์แรงงานก่อสร้างที่กทม. และมีการเดินทางกลับเข้าภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก โดยทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้ใช้เวลาประชุมกว่า 5 ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปเป็นมติที่ประชุม

      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนจากพื้นที่เฝ้าระวัง เป็นพื้นที่ควบคุม ตามที่ ศบค.กำหนด ซึ่งการประชุมในวันนี้มีมติให้ปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อปท.ทุกแห่งทั้งจังหวัดไปจนถึงวันที่ 16 ก.ค.2564 ในส่วนระดับอื่นๆให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละสถาบันในการจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จากเดิมกำหนดไว้ที่ 200 คน ให้จำกัดอยู่ที่ 150 คน นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป เรื่องของร้านอาหารต่างๆจากเดิมที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็ให้งดจำหน่ายและห้ามนั่งดื่มในร้านตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.เป็นต้นไป

      พร้อมกันนี้ยังได้มีมติให้เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 คือที่พุทธมณฑลอีสานในวันที่ 2 ก.ค.2564 เป็นต้นไป โดยให้ทางโรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้บริหารจัดการด้านต่างๆ อีกทั้งมอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเตรียม 18 อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคให้พร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงใช้สถานที่ของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่นเปิดเป็นศูนย์เฝ้าดูอาการสำหรับผู้ที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังไม่ทราบผลด้วย

      ขณะที่ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เข้มงวดและควบคุมสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดคลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างเมื่อเข้ามายังพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นให้กักตัวเอง 14 วันทันทีและแจ้งให้ทาง อสม.หรือผู้ใหญ่บ้านทราบ และลงทะเบียนในระบบของสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัด ในส่วนผู้ที่มาจากนอกพื้นที่และไม่ใช้พื้นที่เข้มงวดและควบคุมสูงสุดให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเอง 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ใกล้บ้านทันที และต้องลงทะเบียนผ่านระบบสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเช่นกัน ทั้งนี้หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการประชุมหารือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันที

เมื่อจังหวัดเปลี่ยนสีอะไรทำได้/อะไรทำไม่ได้ ดูจากประกาศราชกิจจานุเบกษาตามข่าวนี้เลยนะครับ https://www.khonkaenlink.info/read/39938/

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 44 และ 45) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 44)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 45)

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง